Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
úvodné foto OSJM Kto sme
a čo
robíme?
postavy OSJM
             Oblastná skupina Jána Majku RSS kanál noviniek
             OSJM RSS
             [Valid Atom 1.0]
 
 
 
Foto: © 2010 OSJM, Miroslav Zverka


Oblastná skupina Jána Majku


Skupinu založil Gustáv Stibrányi - koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov dal dokopy skupinu mladých jaskyniarov z okolia Turne dovtedy pracujúcich v Rožňavskej skupine SSS. Ambicióznosť mladých jaskyniarov viedla k samostatnej ceste a to zakladajúcou schôdzou desiatich členov dňa 23.11.1983. Na schôdzi dňa 8.2.1984 bol schválený názov skupiny "Jána Majku". Až rozhodnutím predsedníctva SSS dňa 25.5.1990 bola zriadená skupina Jána Majku. Pritom obdobie 1983 až 1990 bolo obdobím veľmi intenzívnych aktivít skupiny.

Osobnosti.sk – Ján Majko
Ján Majko – objaviteľ jaskyne Domica

Úvodná stránka OSJM – www.osjm.sk
Úvodná stránka OSJM v rokoch: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Novinky OSJM rok 2018


Pridané: 29.10.2018
Nový Blog členov SSS

Nový Blog členov SSS – blog.sss.sk
Logo: © 2018 Blog členov SSS
– priestor pre príspevky všetkých členov Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS)
V Blogu SSS môžu jej členovia napríklad požiadať o odborné poradenstvo, informovať o akciách, upozorniť na literatúru, diskutovať a podávať návrhy na zlepšenie činnosti SSS a jej členov, zdieľať fotografie, informovať o úspechoch, pridávať komentáre a tak podobne.
Stačí sa raz prihlásiť a potom pridávať príspevky pod rovnakým menom a heslom.
Zdroj: Nový Blog pre členov SSS,
https://sss.sk/novy-blog-pre-clenov-sss/
Blog členov SSS: blog.sss.sk


Pridané: 05.09.2018 Pozvánka – pracovná akcia 15.–16.9.2018
Kečovská vyvieračka 3

Práce pri čistení v zúžení Kečovskej vyvieračky 3 dňa 29.7.2018
Foto: © 2018 OSJM, Miroslav Zverka, OSJM
Na fotografii: Michaela Stražanová počas pracovnej činnoti pri čistení v zúžení Kečovskej vyvieračky 3 počas dňa 29.7.2018.
V termíne 15.–16.9.2018 uskutočnia členovia Oblastnej skupiny Jána Majku (OSJM) v spolupráci s členmi zo Speleo Bratislava, Speleoklubu Badizer Ardovo a ďalšími pracovnú akciu v Kečovskej vyvieračke 3 zameranú na jej čistenie.
Spoločne tak nadviažeme na úspešnú augustovú pracovnú aktivitu z tohto roka. Jedná sa o lokalitu, ktorú Ján Majko so svojimi spolupracovníkmi odkryl v auguste 1947 a následne ju po pár dňoch pracovnej činnosti kvôli vyťaženiu na iných lokalitách a nedostatočnému technickému vybaveniu opustili a viac sa na túto lokalitu už nevrátili.

Členom Speleo Bratislava – Marcelovi Adamovi a Csabovi Igazovi sa podarilo 3.8.2018 opätovne po 8 rokoch od predchádzajúceho čistenia vyvieračky (G. Lešinský) vyčistiť zúženie nachádzajúce sa nad dnom priepasti. Csaba zostúpil na riečisko nachádzajúce sa na jej dne v 9 m hĺbke a spravil fotografickú dokumentáciu.

Týmto vás pozývame k spolupráci, prípadne sa môžete len zastaviť a prehodiť s nami pár slov.
Riečisko na dne Kečovskej vyvieračky 3 dňa 3.8.2018 (pohľad na Kečovo)
Na fotografii: Riečisko na dne Kečovskej vyvieračky 3 počas dňa 3.8.2018 (pohľad na Kečovo). Na konci riečiska po 8 metroch od vstupu do riečiska je zúženie na výšku 20 cm od hladiny.
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pridané: 04.07.2018 Pozvánka – pracovná akcia 27.–30.7.2018
Kečovská vyvieračka I, II, III

Oblastná skupina Jána Majku (OSJM) v termíne 27.–30.7.2018 uskutoční ďalšiu pracovnú akciu v oblasti Kečovských vyvieračiek I, II a III. Týmto vás pozývame k spolupráci, účasť členov ďalších skupín je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť u predsedu OSJM – Zbyněk Valenta:
Mobil: +421 948 383 178
E-mail: zvcave@email.cz
Web: www.osjm.sk/index_2015.php
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pridané: 29.05.2018 Krátka správa –
Osádzanie meracích bodov v VI. sifóne, mapovanie a prieskum nových objavov za zúžením v „Koncovom sifóne“ jaskyne Teplica

Ján Blaho pred ponorom v „Koncovom sifóne“ 19.5.2018.
Foto: © 2018 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk
Na fotografii: Ján Blaho pred ponorom v „Koncovom sifóne“ 19.5.2018.
V termíne 18.5.–19.5.2018 viedli kroky skupinky jaskyniarov v sprievode predsedu oblastnej jaskyniarskej skupiny Dušana Hutku opäť do jaskyne Teplica, ležiacej neďaleko mesta Tisovec.
Ich snahou bolo presnejšie zmapovať zatopené priestory v sifónoch a pokúsiť sa o mapovanie nových nedávno objavených priestorov v auguste 2017… Čítaj viac
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pridané: 14.05.2018 Info – Jaskyniarsky týždeň 2018

Jaskyniarsky týždeň 2018 sa bude konať v termíne 22.8.2018 – 26.8.2018 na lokalite Predhorie – Pružina.
Zápisnica č. 13/2018 SSS… Čítaj viac
Zdroj: SSS, www.sss.sk


Pridané: 20.04.2018 Krátka správa –
Čistenie Majkovho ponoru a Majkova jaskyňa 13.–15.4.2018

Kamil pri čistení Majkovho ponoru 13.4.2018.
Foto: © 2018 Zbyněk Valenta, OSJM, www.osjm.sk
Na fotografii: Kamil pri čistení Majkovho ponoru 13.4.2018.
V piatok 13.4.2018, po dlhšej prestávke v aktívnej pracovnej činnosti našej skupiny sa stretávame po 9.30 hod. v nádhernom slnečnom počasí pri Majkovej jaskyni, neďaleko obce Silica.
Tradične v starej zostave obohatení o nových pomocníkov a členov, plní elánu prichádzame odčiniť, čo za viac ako tri roky našej nečinnosti na tejto lokalite napáchala voda ponárajúca sa v Majkovom ponore ležiacom len 40 m východným smerom od vchodu do jaskyne. Pri topení sa snehu a pri výdatných zrážkach vteká doň množstvo vody. Na pomoc prišla aj tzv. „mokrá časť skupiny“ ktorá plánovala preveriť aktuálny stav a situáciu v odtokovom Skalnom jazierku v Majkovej jaskyni… Čítaj viac
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pridané: 20.04.2018 Speleoškola – jaskyniarske kurzy

Speleoškola – jaskyniarske kurzy
Logo: © 2013 Speleoškola
Kurz bude prebiehať v lokalite Košariská pri Lozorne (14-17.6.2018), kde je ubytovanie a strava zabezpečená v Chate Cementárka. Začína sa registráciou vo štvrtok ráno (8:00), kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Je možné prísť aj v stredu večer – treba si však doobjednať a zaplatiť nocľah za túto noc. Odborný program bude rozdelený do 4 dní.
Náplň kurzu
Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00), kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:
1. deň (štvrtok), prednášky /bezpečnosť pri speleologickej činnosti, základy pohybu v jaskyni/, návšteva nenáročnej jaskyne
2. deň (piatok), jednolanová technika, nácvik v otvorenom teréne, neskôr presun do jaskyne s jednoduchou vertikálou, popoludní prednášky
3. deň (sobota), exkurzia do náročnej jaskyne, ukážky prieskumných prác, po zregenerovaní prednášky, večer premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou
4. deň (nedeľa),základy mapovania a fotografovania v jaskyniach, ukážka v nenáročnej jaskyni, poobede vyhodnotenie kurzu a odchod účastníkov… Čítaj viac
Zdroj: Speleoškola, www.speleoskola.sk


Pridané: 10.04.2018 Pripravovaná akcia 13.–15.4.2018
Majkova jaskyňa pri Silici a okolité ponory

V termíne od 13.4.2018 od 9.00 hod. do 15.4.2018 cca do 15.00 hod. sa uskutoční ohlásená pracovná akcia OSJM na ponoroch nad predpokladaným pokračovaním Majkovej jaskyne pri Silici ako aj v samotnej Majkovej jaskyni. Účasť jaskyniarov z ďalších skupín je vítaná.
Bližšie informácie: Zbyněk Valenta: +421 0948 383 178


Pridané: 05.03.2018 Dokument s obsahom čísiel Spravodajov SSS a informáciami o redakcii

Obsah a informácie o redakcii Spravodaja SSS (1970–1988, 2005 č. 2, 4 až r. 2016)
Foto: © 1970 a © 2016 Peter Gedei, Slovinsko pre roč. XLVII. Slovenská spelelologická spoločnosť (SSS)
Na fotografii: Ilustračne obálky Spravodaj 1970/2 a 2016/4.
Pre záujemcov o čítanie, listovanie a hľadanie informácií v Spravodaji SSS, sme pripravili dokument s obsahom jednotlivých čísiel (1970–1988, 2005 č. 2, 2005 č. 4 až 2016), vrátane redakčných informácií.
Tento dokument zďaleka nenahrádza publikáciu Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti (ročníky 1970–2009) vydanú v roku 2011 od Marcela Lalkoviča. Ale vďaka uvedenej obsahovej časti čísiel z rokov 2010–2016, je tento dokument veľmi využiteľný ak hľadáte informácie práve zo spomínaného obdobia.
Dokument s obsahom Spravodajov SSS na stiahnutie: obsah_Spravodajov_SSS.doc, prípadne pdf alebo na podstránke Knižnica v časti Bibliografie… Čítaj viac


Pridané: 22.02.2018 Bibliografia Aragonit
– časopis Správy slovenských jaskýň

Bibliografia časopisu Správy slovenských jaskýň Aragonit
Foto: © 2017 Slovenská správa jaskýň (SSJ)
Na fotografii: Ilustračne obálky časopisov Aragonit č. 8 a 22/2.
Pripravili sme pre vás základnú Bibliografiu odborného, vedeckého časopisu Aragonit, ktorý vydáva Správa slovenských jaskýň.
K stiahnutiu ju nájdete tu: Bibliografia Aragonit, alebo na podstránke Knižnica v časti Bibliografie… Čítaj viac


Pridané: 17.02.2018 Pozvánka od HKSS – Putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení 24.2.2018 (VI. ročník)

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení 24.2.2018 (VI. ročník)
Foto: © 2018 HKSS (Hájsky klub športovej speleológie)
Na fotografii: Pozvánka na Putovný pohár Eugena Hirka.
Pozývamé Vás na 6. ročník „Putovného pohára Eugena Hirka v technickom lezení po lane“.
Termín: 24.2.2018
Štart: 9.00 hod.
Štartovné: free
Vyhodnotenie: 20.00 hod
Miesto: Rozlomity klub, Študentská 1, Košice… Čítaj viac
Zdroj: HKSS, http://hkss.sss.sk


Pridané: 11.01.2018 Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)

Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)
Foto: © 2017 Milan Slabej
Na fotografii: Účastníci VI. ročníka Zrazu speleopotápačov v Tisovci 13.–15.10.2017.
V auguste 2017 sme opäť po vzájomnej dohode v skupine zloženej okolo Jána Blaha smerovali do Tisovca. Vtedy sme ešte netušili, ako to ovplyvní vývoj situácie v nasledujúcom období. Vydarená objavná akcia v jaskyni Teplica a následne celkom úspešná prípravná – technická akcia v Jazernej jaskyni dali organizátorom zámienku opätovne pripraviť, už VI. ročník Zrazu speleopotápačov v Tisovci. Dôvod bol jasný – nové poznatky a objavy si to zaslúžia a objavitelia, prieskumníci tiež.
Počas septembrovej akcie v Tisovskom krase sme už poznali finálny termín aj pripravovaný rozsah. Organizátori – Speleoklub Tisovec v zastúpení Dušana Hutku rozoslali pozvánky. Informácie o pripravovanom Zraze speleopotápačov 13.–15.10.2017 sa v nasledujúcich týždňoch zdieľali a šírili v internetových médiách. Nič nebránilo tomu aby bol realizovaný ďalší veľkolepý ročník vydareného stretnutia speleopotápačov s jaskyniarmi a širokou verejnosťou takmer v strede Slovenska – Tisovci… Čítaj viac
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pridané: 11.01.2018 Jaskyňa Teplica ešte nekončí 12.8.2017

Jaskyňa Teplica ešte nekončí 12.8.2017
Foto: © 2017 OSJM, Miroslav Zverka, OSJM
Na fotografii: Zuzana Schusterová (vľavo) a Michal Ševeček tesne pred ponorom 12.8.2017 v koncovom sifóne jaskyne Teplica.
Po takmer roku sa podarilo skupine 8 jaskyniarov a speleopotápačov, zloženej okolo Jána Blaha, zorganizovať akciu spojenú s prieskumom koncových častí zatiaľ neprekonaného posledného sifónu v jaskyni Teplica. Spomínaná jaskyňa sa nachádza v Národnom parku Muránska planina neďaleko mestečka Tisovec, západne od Periodickej vyvieračky, nad oblasťou Suché doly.
Koncový sifón odolával potápačom dlhé roky. Len v roku 2016, sa podarilo tejto partii počas augustovej akcie konečne zmapovať koncový sifón v jaskyni Teplica a to predovšetkým zásluhou speleopotápačskej dvojice – Michal Ševeček a Zuzana Schusterová za podpory zapáleného miestneho jaskyniara zo Speloklubu Tisovec – Dušana Hutku, ktorý pravidelne zabezpečuje sprievod aj aktívnu pomoc pri transporte… Čítaj viac
Zdroj: HDS CZ, www.hdsczech.cz


Pridané: 10.01.2018 Mapovanie koncového sifónu v jaskyni Teplica 6.8.2016

Mapovanie koncového sifónu v jaskyni Teplica 6.8.2016
Foto: © 2016 OSJM, Miroslav Zverka, OSJM
Na fotografii: Zuzana Schusterová (vľavo) a Michal Ševeček v jazierku na konci Žabej chodby tesne pred ponorom 6.8.2016.
Po úspešnej zoznamovacej akcii z 18.6.2016 v jaskyni Teplica účastníkmi skupiny zloženej okolo Jána Blaha (jednalo sa o mapovanie medzi Jazierkom nad vodopádom a Žabou chodbou s prieskumom v koncovom sifóne), spomínaná skupina pripravovala ďalší prieskum a predovšetkým mapovanie v koncovom sifóne. Od minulej akcie mali natiahnutú svoju šnúru určenú k mapovaniu, čo im malo uľahčiť nasledujúcu akciu a ušetriť dostatok času, ktorý by mohli venovať len meraniu a ďalšiemu bádaniu v koncových častiach sifónu.
Po piatkovej akcii v Jazernej jaskyni skupina v nasledujúci deň 6.8.2016 zamierila do jaskyne Teplica, ktorá sa nachádza len pár sto metrov od Jazernej jaskyne a samotná jaskyňa začína vyvieračkou s rovnakým názvom Teplica… Čítaj viac
Zdroj: HDS CZ, www.hdsczech.cz


Pridané: 02.01.2018 Z denníka: Akcia Tisovec – speleopotápači z OSJM alebo šumienky v „Bahennej“ 09.–11.9.2016

Ešte čisté pred akciou 11.9.2016
Foto: © 2016 Miroslav Zverka, OSJM
Na fotografii: Ešte čisté pred akciou 11.9.2016.
Poslednou dobou sme na schôdzach intenzívne konzultovali dianie v Tisovskom krase, kde pracujú speleopotápači. Pozháňala som nejakú fajnovú literatúru a debaty sa preklenuli až k popisu sedimentov v jaskyni, e-mailom mi začali chodiť nejaké fotky stien pokrytých záhadnými štruktúrovanými povlakmi spolu s otázkami čo to asi tak môže byť a ako to vzniká. Odpoveď že „blato“, by bola síce jednoduchá a okamžitá, no predpokladateľná a málo inšpiratívna. Po pár debatkách záhadné náteky predsa len vzbudili výraznú zvedavosť.
Okrem sedimentov v jaskyni som sa rozhodla preskúmať aj mieru náročnosti práce s potápačmi, nosením vercajgu a podobnými záhadnosťami, o ktorých Lucia vždy tak kvetnato rozpráva s terminálnou vetou: „Nikdy viac!“, ale vždy ide znova a teda tento jav ostáva pre mňa záhadou… Čítaj viac
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


pridané 26.10.2017Výber zaznamenaných akcií a aktivít členov OSJM 2005–2016

Aktualizácia: 26.10.2017
Výber zaznamenaných akcií a aktivít členov OS Jána Majku: 2005 až 2016
Foto: © 2017 OSJM
Na fotografii: Výpis zo zoznamu akcií a aktivít členov OSJM.
Pre členov OSJM: k popisu svojej činnosti na speleo akciách použite aj technický denník slúžiaci k uloženiu informácií nielen v našej skupine, ale aj v Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS). Vyplnené denníky posielajte predsedovi OSJM.


Technický denník OS Jána Majku pre SSS

Aktualizácia: 22.02.2018
Pracovné nasadenie OS Jána Majku na planine Dolný vrch 09/2011
Foto: © 2014 OSJM
Na fotografii: Technický denník OSJM pre SSS.
Pre členov OSJM: k popisu svojej činnosti na speleo akciách použite aj technický denník slúžiaci k uloženiu informácií nielen v našej skupine, ale aj v slovenskej hlavnej organizácii SSS (Slovenská speleologická spoločnosť). Vyplnené denníky posielajte predsedovi OSJM.

Kontakt OSJM

OS Jána Majku
Košice
Slovenská republika
Predseda a kontaktná osoba: Zbyněk Valenta
Mobil: +421 0948 383 178
E-mail: zvcave@email.czPokiaľ nám chcete pomôcť, alebo máte otázky, informujte sa na tejto e-mail adrese: zvcave@email.cz2022:
Kras, jeskyně a lidé, 1. ročník 2022 – pozvánka

2021:
Traverz Hrádok 2021 – pozvánka

Krátka správa – Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

Kurz – GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň – Jaskyniarska škola 2021

Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

2020:
Hranická propast očima vědců z PřF UK

Aktualizácia: Obsah čísiel Spravodaja SSS

D Ô L E Ž I T É! – Pre koronavírus sú všetky najbližšie podujatia CUC-Bratislava, OSJM a kurzy Jaskyniarskej školy presunuté na iné dátumy

Pozvánka – Speleopotápanie na Slovensku 2014 – 2019

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka 2020 – 8. ročník

Pozvánka:
Vo vertikálach Velebitu


Jaskyniarska škola 2020

Jaskyniarske sprievodné aktivity v Slovenskom krase v roku 2020

2019:
Krátka správa – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

Pozvánka – Zraz speleopotápačov 2019

Pozvánka – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

2. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarske aktivity v Slovenskom krase

1. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarska škola

Osobnosti slovenského jaskyniarstva

2018:
Nový Blog členov SSS – blog.sss.sk

Pripravovaná pracovná akcia 15.–16.9.2018 – Kečovská vyvieračka 3

Pripravovaná pracovná akcia 27.–30.7.2018 – Kečovská vyvieračka I, II, III

Krátka správa – prieskum a mapovanie v Teplici máj 2018

Krátka správa – Čistenie Majkovho ponoru a Majkova jaskyňa 13.–15.4.2018

Speleoškola – jaskyniarske kurzy 14-17.6.2018

Pripravovaná akcia 13.–15.4.2018 – Majkova jaskyňa pri Silici a okolité ponory

Obsah čísiel Spravodaja SSS

Bibliografia Aragonit – časopis Správy slovenských jaskýň

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení 24.2.2018 (VI. ročník)

Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)

Jaskyňa Teplica ešte nekončí 12.8.2017

Mapovanie koncového sifónu v jaskyni Teplica 6.8.2016

Akcia Tisovec 09.–11.9.2016 – speleopotápači z OSJM alebo šumienky v „Bahennej“

2017:
Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2016

Pozvánka: Zraz speleopotápačov 13.–15.10.2017 – VI. ročník

2016:
Co všechno neodnesl čas 2. diel – objednávky

Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

Zraz speleopotápačov 14.–16.10.2016 – V. ročník

Speleopotápačský prieskum v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.6.2016

Brestovská vyvieračka 13–15.05.2016

Jaskyňa Bobačka – speleopotápačský prieskum v apríli 2016

Uskutočnené stretnutie sidemount potápačov v SR – 0. ročník, Senec 27.–28.2.2016

Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2015

Knižnica OS Jána Majku

Stretnutie Sidemount potápačov 0. ročník – Senec 27.–28.2.2016

Noví členovia OSJM január 2016

Januárová výprava ku Kečovským vyvieračkám 22.–24.1.2016

2015:
Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–25.9.2015

Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

Pridaná sekcia k mapovaniu na webe OSJM 12.9.2015

Pridané inštrukcie pre prispievateľov do Spravodaja sep/2015

Krátka správa – Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

2014:
Technický denník OSJM

Staršie:
Vyvieračka Teplica 2010

Úspešný speleopotápačský prieskum na Slovensku – október 2010

Majkova jaskyňa 2010Zaujimavé info odkazy:

Ak vám nefunguje menu vľavo na stránke a horné menu, nainštalujte si flash player od Adobe pre váš operačný systém a zariadenie z tohto linku: Adobe Flash player archiv

OSJM RSS kanál Atom
Počasie
Počasie – model Aladin
Windyty – online model
Diskusné fóra
Záchranné tímy


Mapovanie:
Softvér na tvorbu máp:
Softvéry na tvorbu máp jaskýň
OpensTopo freeware online
OpensTopo freeware download
Therion – download
Ariane cave 3D mapping
Značky UIS pre mapy jaskýň
Značky pre Therion
Transformačná služba GKÚ BA
Magnetická deklinácia online
Magnetic Field Calculators NOAA
Magnetic Field Calculator
Magnetic declination calculator

Mapy online:
Hydrogeochemická mapa SR
Geologická mapa SR M 1:50 000
Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000
Mapový portál ŠGÚDŠ
Mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody
OpenStreetMap


Minerály a horniny
Minerály a horniny Slovenska
Atlas hornín – magnet. horniny

Vŕtanie s príklepom:
Bosch Uneo Maxx – manuál

Meranie laserom
Dĺžka, výška, sklonomer 360°:
Leica Disto X310 – manuál
Bosch GLM 80 – manuál
Upgrade DistoX2 (Disto X310) for cave + kompass – links
Upgrade DistoX2 – duskusia


Odporúčnia pre prispievateľov do Spravodaja SSS sep/2015:
Inštrukcie: 1, 2, 3


Zaujímavosti:
Jaskyne v okolí Košíc

Jaskyne slovenského krasu – UNESCO

Výskum, dokumentácia, monitoring jaskýň v SR – SSJ

Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

ZO 1-10 Speleoaquanaut

SPELEODIVER – stránky nielen o speleo potápaní

SPELEOSTŘÍPKY – Správa jeskyní České republiky


Nové publikácie SK a ČR:

Litertúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:
Predaj geologických máp a publikácií

Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, vyšlo v roku 2015

Publikácia stručne charakterizuje najvýznamnejšie lokality (21 lokalít) zo Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli zapísané v minulých rokoch do zoznamu prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Čitateľ sa dočíta na vyše 100 stranách o základnej úlohe tejto organizácie, ako aj o stručnom prehľade klimatických podmienok, živej prírode a života na lokalitách, ale aj o stručnej histórii objavov pri každej spomínanej lokalite.
Vyšlo v roku 2015.
Vydali: Štátna ochana prírody SR a Správa slovenských jaskýň


Atlas jaskyne Skalistý potok
Atlas jakyne Skalistý potok, vyšlo v roku 2015

Veľmi podrobne spracovaný atlas jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase zostavil doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Atlas obsahuje presné mapové podklady doteraz objavených častí jaskyne. V textovej časti sa čitateľ dočíta aj o množstve zaujímavostí o histórii prieskumu, hydrológii, či geológii podzemných priestorov.
Vyšlo v roku 2015.


Zaujímavé publikácie SK a ČR:
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Problémy speleopotápačských prieskumov v jaskyniach na Slovensku popisuje Zdenko HOCHMUTH.
Publikácia obsahuje mapu rozmiestnenia lokalít na území SR, v ktorých už bol v minulosti do roku 2000 realizovaný speleopotápačský prieskum. Pri lokalitách sa nachádzajú aj mapy. V textovej časti sa čitateľ dočíta pri každej lokalite aj o histórii prieskumu týchto podzemných zatopených priestorov.
Vyšlo v roku 2000.
Web www.osjm.sk podporujú:
VFE s.r.o. – práce vo výškach
www.vfe.sk


STUBA DIVERS – potápanie
www.stubadivers.sk


HDS CZ – Společnost pro historii potápění Česká republika
www.hdsczech.cz


Adam Sport s.r.o.
– športové vybavenie
www.adamsport.eu


Potapanie.info
– Športový klub polície Prešov
www.potapanie.info


KŠP HIPPOCAMPUS Martin
– Klub športových potápačov
www.hippocampus.skAkékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme
Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2022 OS Jána Majku