Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
úvodné foto OSJM Kto sme
a čo
robíme?
postavy OSJM
Foto: © 2010 OSJM, Miroslav Zverka


Oblastná skupina Jána Majku


Skupinu založil Gustáv Stibrányi - koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov dal dokopy skupinu mladých jaskyniarov z okolia Turne dovtedy pracujúcich v Rožňavskej skupine SSS. Ambicióznosť mladých jaskyniarov viedla k samostatnej ceste a to zakladajúcou schôdzou desiatich členov dňa 23.11.1983. Na schôdzi dňa 8.2.1984 bol schválený názov skupiny "Jána Majku". Až rozhodnutím predsedníctva SSS dňa 25.5.1990 bola zriadená skupina Jána Majku. Pritom obdobie 1983 až 1990 bolo obdobím veľmi intenzívnych aktivít skupiny.

Osobnosti.sk – Ján Majko
Ján Majko – objaviteľ jaskyne Domica

Úvodná stránka OSJM – www.osjm.sk
Úvodná stránka OSJM v rokoch: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Novinky OSJM rok 2015


Pridané: 29.12.2015 Speleopotápačský postup v Kečovskej prvej vyvieračke 23.–25.9.2015

Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–25.9.2015
Foto: © 2015 OSJM, Michal Ševeček (Speleo-Bratislava)
Na fotografii: Dóm Problémov v Kečovskej veľkej vyvieračke
Tretí úspešný speleopotápačský prieskum Kečovskej vyvieračky v roku 2015, ktorý viedol k objavom nových priestorov a potiahol polygón o nových 100 metrov sa uskutočnil 23. až 25. septembra 2015. Zúčastnili sa ho: Ján Blaho, Michal Ševeček, Zuzana Schusterová, a ďalší nadšenci, ktorí sa podieľali na prieskume a bádaní na tejto lokalite.
Správu v rozsahu 9 strán s fotografiami vypracoval Michal Ševeček. Čítaj viac
Zdroj: Speleo Bratislava, http://speleobratislava.webnode.sk


Pridané: 20.09.2015 Michal Ševeček – Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015
Foto: © 2015 OSJM, Michal Ševeček (Speleo-Bratislava)
Na fotografii: Zuzana Schusterová pri prieskume vstupného sifónu v Kečovskej veľkej vyvieračke
Prieskum Kečovskej vyvieračky, ktorý viedol k objavom nových priestorov sa uskutočnil 22. až 26.júla 2015. Zúčastnili sa ho: Ján Blaho, Bronislava Blahová, Michal Ševeček, Miroslav Zverka, Zuzana Schusterová, Lucia Strelková, Zbyňo Valenta, Miro Vávra.
Správu v rozsahu 15 strán s fotografiami vypracoval Michal Ševeček. Čítaj viac
Zdroj: Speleo Bratislava, http://speleobratislava.webnode.sk


Pridané: 18.08.2015 Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015 – krátka správa

Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015
Foto: © 2015 OSJM, Michal Ševeček (Speleo-Bratislava)
Na fotografii: Zuzana Schusterová pri prieskume vstupného sifónu v Kečovskej veľkej vyvieračke
Pohľady do tyrkysovo sfarbených vodných hladín nachádzajúcich sa v plazivke v miestach len pár metrov za vstupom do zatopeného sifónu dlhé roky vyvolávali túžbu potápačov zanoriť sa do tohto vodného sveta pod južnou časťou Silickej planiny.
Táto vyvieračka zanechala v členoch Oblastnej skupiny Jána Majku, svoje stopy už v dobách sondovacích prác len pár metrov nad jej hladinou, presnejšie v Kečovskej starej vyvieračke niekedy na prelome 20. a 21. storočia. OSJM prvý skutočný prieskum úvodných častí sifónu urobila až 26.3.2014 kedy… Čítaj viac
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Technický denník OS Jána Majku pre SSS

Aktualizácia: 22.10.2014
Pracovné nasadenie OS Jána Majku na planine Dolný vrch 09/2011
Foto: © 2014 OSJM
Na fotografii: Technický denník OSJM pre SSS.
Pre členov OSJM: k popisu svojej činnosti na speleo akciách použite aj technický denník slúžiaci k uloženiu informácií nielen v našej skupine, ale aj v slovenskej hlavnej organizácii SSS (Slovenská speleologická spoločnosť). Vyplnené denníky posielajte predsedovi OSJM.
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Pracovné nasadenie OS Jána Majku na planine Dolný vrch 09/2011

Pridané: 9.11.2011
Pracovné nasadenie OS Jána Majku na planine Dolný vrch 09/2011
Foto: © 2011 OSJM, Miroslav Zverka
Na fotografii: Kolektív podieľajúci sa na prácach.
V dňoch 23.-25.9.2011 Oblastná skupina Jána Majku v zložení 5 členov, 1 čakateľ a 3 nádejné čakateľky, pracovala na planine Dolný vrch na slovenskom území v oblasti nad obcou Jablonov nad Turňou. Lokalitou pôsobenia bola Priepasť Valentovcov. S plným nasadením všetkých zúčastnených sa podarilo vyčistiť takmer plný profil z hĺbky 8,3 m, ktorá bola realitou ešte v piatok popoludní pri príchode na lokalitu, na súčasnú hĺbku 10,5 m dosiahnutú v nedeľu 25.9.2011 o 13. hodine pri ukončení prác. Táto aktivita patrila v poslednom období pôsobenia OSJM medzi čisto pracovné akcie a určite bola najväčším nasadením tejto skupiny na slovenskom území za posledné roky.
K výbornému výsledku, ktorý dosiahli účastníci, pomohlo dlhodobo ideálne počasie pred akciou, pričom počasie nesklamalo ani cez pracovné nasadenie pri prehlbovaní lokality.
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk


Podzemný tok vyvieračky Teplica 08/2010

Žeby zlomový deň v speleopotápačskom prieskume lokality?
Pridané: 20.03.2011
Podzemný tok vyvieračky Teplica 08/2010
Foto: © 2010 OSJM, Miroslav Zverka
Na fotografii: Ľubo Kurian po zlepšení priechodu polosifónom.
Dlhé večery som diskutoval s Ľubom Kurianom o jeho srdcovej záležitosti, o konkrétnom speleopotápačskom prieskume. Práve Ľubo Kurian spolu s vedúcim Oblastnej Skupiny Jána Majku (OSJM) - Zbyňom Valentom pripravili po dlhšom čase prvú veľkú akciu do podzemného toku vyvieračky Teplica zameranú na odstránenie polosifónu, ktorý výrazne sťažoval prístup k vstupu do prvého sifónu. Jeho hladina sa rokmi neustále mierne zdvíhala, až sa stala trvalou prekážkou pre prístup potápačov a transportnej skupiny k prvému sifónu v Gajdovej štôlni, nemiznúcou ani v časoch sucha. Na transport materiálu bolo treba zabezpečiť lepší a hlavne...


Úspešný speleopotápačský prieskum na Slovensku realizovaný členmi OSJM v dňoch 15.-17.10.2010

Pridané: 20.10.2010
Úspešný speleopotápačský prieskum v SR
Foto: © 2010 Autor: Ivan Dobry
Členovia OS Jána Majku sa v dňoch 15.-17.10.2010 zúčastnili úspešnej speleopotápačskej akcie v Gajdovej štôlni na území Slovenska zameranej na zistenie aktuálneho stavu prvého a druhého sifónu ako aj overenie vstupu do tretieho sifónu skúmanej lokality. Realizovaný prieskum sifónov ako aj ich stav sa podarilo vizuálne zdokumentovať.
Úspech akcií je založený na poznaní historicky známych informácií, na ochote bývalých účastníkov akcií zdieľať dávno nadobudnuté zážitky s mladšími pokračovateľmi a na ich novej spolupráci. Bližšie informácie budú zverejnené po spracovaní nadobudnutých dokumentačných materiálov z jednotlivých akcií na tejto lokalite.

Odmenou našej kolektívnej práce bolo nájdenie plutvy v prvom sifóne a to hneď po zanorení, ležala na dne v sedimente. Komuže patrí?
Na konci druhého sifónu sme našli na hladine plávať dvakrát zabalené zápalky v igelitových vreckách. Ktože ich tam nechal? Tieto predmety vypovedajú o činnosti spelopotápačov v minulom období.
Plutva z dna prvého sifónu Zápalky nájdene na konci druhého sifónu

Kontakt OSJM

OS Jána Majku
Košice
Slovenská republika
Predseda a kontaktná osoba: Zbyněk Valenta
Mobil: +421 0948 383 178
E-mail: zvcave@email.czPokiaľ nám chcete pomôcť, alebo máte otázky, informujte sa na tejto e-mail adrese: zvcave@email.cz2023:
Speleomíting 2024 – pozvánka a registrácia príspevkov

Prepadové územie vo Valaskej

2022:
Kras, jeskyně a lidé, 1. ročník 2022 – pozvánka

2021:
Traverz Hrádok 2021 – pozvánka

Krátka správa – Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

Kurz – GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň – Jaskyniarska škola 2021

Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

2020:
Hranická propast očima vědců z PřF UK

Aktualizácia: Obsah čísiel Spravodaja SSS

D Ô L E Ž I T É! – Pre koronavírus sú všetky najbližšie podujatia CUC-Bratislava, OSJM a kurzy Jaskyniarskej školy presunuté na iné dátumy

Pozvánka – Speleopotápanie na Slovensku 2014 – 2019

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka 2020 – 8. ročník

Pozvánka:
Vo vertikálach Velebitu


Jaskyniarska škola 2020

Jaskyniarske sprievodné aktivity v Slovenskom krase v roku 2020

2019:
Krátka správa – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

Pozvánka – Zraz speleopotápačov 2019

Pozvánka – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

2. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarske aktivity v Slovenskom krase

1. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarska škola

Osobnosti slovenského jaskyniarstva

2018:
Nový Blog členov SSS – blog.sss.sk

Pripravovaná pracovná akcia 15.–16.9.2018 – Kečovská vyvieračka 3

Pripravovaná pracovná akcia 27.–30.7.2018 – Kečovská vyvieračka I, II, III

Krátka správa – prieskum a mapovanie v Teplici máj 2018

Krátka správa – Čistenie Majkovho ponoru a Majkova jaskyňa 13.–15.4.2018

Speleoškola – jaskyniarske kurzy 14-17.6.2018

Pripravovaná akcia 13.–15.4.2018 – Majkova jaskyňa pri Silici a okolité ponory

Obsah čísiel Spravodaja SSS

Bibliografia Aragonit – časopis Správy slovenských jaskýň

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení 24.2.2018 (VI. ročník)

Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)

Jaskyňa Teplica ešte nekončí 12.8.2017

Mapovanie koncového sifónu v jaskyni Teplica 6.8.2016

Akcia Tisovec 09.–11.9.2016 – speleopotápači z OSJM alebo šumienky v „Bahennej“

2017:
Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2016

Pozvánka: Zraz speleopotápačov 13.–15.10.2017 – VI. ročník

2016:
Co všechno neodnesl čas 2. diel – objednávky

Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

Zraz speleopotápačov 14.–16.10.2016 – V. ročník

Speleopotápačský prieskum v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.6.2016

Brestovská vyvieračka 13–15.05.2016

Jaskyňa Bobačka – speleopotápačský prieskum v apríli 2016

Uskutočnené stretnutie sidemount potápačov v SR – 0. ročník, Senec 27.–28.2.2016

Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2015

Knižnica OS Jána Majku

Stretnutie Sidemount potápačov 0. ročník – Senec 27.–28.2.2016

Noví členovia OSJM január 2016

Januárová výprava ku Kečovským vyvieračkám 22.–24.1.2016

2015:
Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–25.9.2015

Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

Pridaná sekcia k mapovaniu na webe OSJM 12.9.2015

Pridané inštrukcie pre prispievateľov do Spravodaja sep/2015

Krátka správa – Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

2014:
Technický denník OSJM

Staršie:
Vyvieračka Teplica 2010

Úspešný speleopotápačský prieskum na Slovensku – október 2010

Majkova jaskyňa 2010Zaujimavé info odkazy:

Ak vám nefunguje menu vľavo na stránke a horné menu, nainštalujte si flash player od Adobe pre váš operačný systém a zariadenie z tohto linku: Adobe Flash player archiv

Počasie
Počasie – model Aladin
Windyty – online model
Diskusné fóra
Záchranné tímy


Mapovanie:
Softvér na tvorbu máp:
Softvéry na tvorbu máp jaskýň
OpensTopo freeware online
OpensTopo freeware download
Therion – download
Značky UIS pre mapy jaskýň
Značky pre Therion

Vŕtanie s príklepom:
Bosch Uneo Maxx – manuál

Meranie laserom
Dĺžka, výška, sklonomer 360°:
Leica Disto X310 – manuál
Bosch GLM 80 – manuál
Upgrade DistoX2 (Disto X310) for cave + kompass – links
Upgrade DistoX2 – duskusia


Odporúčnia pre prispievateľov do Spravodaja SSS sep/2015:
Inštrukcie: 1, 2, 3


Zaujímavosti:
Jaskyne v okolí Košíc

Jaskyne slovenského krasu – UNESCO

Výskum, dokumentácia, monitoring jaskýň v SR – SSJ

Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

ZO 1-10 Speleoaquanaut

SPELEODIVER – stránky nielen o speleo potápaní


Nové publikácie SK a ČR:

Litertúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:
Predaj geologických máp a publikácií

Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, vyšlo v roku 2015

Publikácia stručne charakterizuje najvýznamnejšie lokality (21 lokalít) zo Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli zapísané v minulých rokoch do zoznamu prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Čitateľ sa dočíta na vyše 100 stranách o základnej úlohe tejto organizácie, ako aj o stručnom prehľade klimatických podmienok, živej prírode a života na lokalitách, ale aj o stručnej histórii objavov pri každej spomínanej lokalite.
Vyšlo v roku 2015.
Vydali: Štátna ochana prírody SR a Správa slovenských jaskýň


Atlas jaskyne Skalistý potok
Atlas jakyne Skalistý potok, vyšlo v roku 2015

Veľmi podrobne spracovaný atlas jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase zostavil doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Atlas obsahuje presné mapové podklady doteraz objavených častí jaskyne. V textovej časti sa čitateľ dočíta aj o množstve zaujímavostí o histórii prieskumu, hydrológii, či geológii podzemných priestorov.
Vyšlo v roku 2015.


Zaujímavé publikácie SK a ČR:
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Problémy speleopotápačských prieskumov v jaskyniach na Slovensku popisuje Zdenko HOCHMUTH.
Publikácia obsahuje mapu rozmiestnenia lokalít na území SR, v ktorých už bol v minulosti do roku 2000 realizovaný speleopotápačský prieskum. Pri lokalitách sa nachádzajú aj mapy. V textovej časti sa čitateľ dočíta pri každej lokalite aj o histórii prieskumu týchto podzemných zatopených priestorov.
Vyšlo v roku 2000.
Web www.osjm.sk podporujú:
VFE s.r.o. – práce vo výškach
www.vfe.sk


STUBA DIVERS – potápanie
www.stubadivers.sk


HDS CZ – Společnost pro historii potápění Česká republika
www.hdsczech.cz


Adam Sport s.r.o.
– športové vybavenie
www.adamsport.eu


Potapanie.info
– Športový klub polície Prešov
www.potapanie.info


KŠP HIPPOCAMPUS Martin
– Klub športových potápačov
www.hippocampus.skAkékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme
Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku