Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Knižnica OSJM – úvodné foto Kde sa
čo
dočítate?
Postavy OSJM
Foto: © 2016 OSJM, www.osjm.sk


Knižnica OS Jána Majku

Predstavujeme Vám knižnicu s odkazmi na informácie o speleológii ako aj samotné publikácie, časopisy, zborníky s jaskyniarskou problematikou:


Členov skupiny OSJM si počas ich pôsobenia v speleológii získali viaceré odborné časopisy, monografie, zborníky, webové portály aj stránky klubov, knižná literatúra súvisiaca s jaskyňami a jaskyniarstvom. V zoznamoch uvádzame z nášho pohľadu aspoň tie najdôležitejšie, najobľúbenejšie, najčítanejšie a najpozeranejšie. Možno sa stanú aj vašimi obľúbenými.

Ako prvé uvádzame tie, ktoré sú vhodné ešte len pre tých, ktorí premýšľajú o speleológii alebo už sú práve začínajúcimi speleológmi.


Literatúra pre začínajúcich jaskyniarov:

Odporúčaná literatúra nie len pre čakateľov o členstvo
(pdf 0,66 MB)

Typ: V antikvariátoch je možné vyhľadať množstvo zaujímavej literatúry.

Jeskyně tam a zase zpátky (Jaskyne tam a späť)

Jeskyně tam a zase zpátky (Jaskyne tam a späť) Publikácia kolektívu českých a slovenských speleológov (editori I. Balák, L. Vlček a B. Appelová) vyšla v roku 2014. Text je česko-slovenský podľa autora kapitoly. V úvode sa dočítame, že príručka je určená pre začínajúcich speleológov alebo záujemcov spoznávania speleológie či len krasu, ktorí zvažujú nazrieť do podzemia. Obsahovo v nej nájdeme informácie o základných oboroch, ktoré by speleológ mal ovládať ako napr. geológia a hydrogeológia krasu, predstava o vzniku jaskýň a ich výplní, biospeleológia, vybavenie do podzemia a bezpečný pohyb v jaskynnom prostredí vrátane základov jednolanovej techniky (SRT) a prvej pomoci v jaskyniach, ochrana krasu a mapovanie jaskýň. I keď sa jedná prevažne o stručné informácie ako prvá publikácia o tejto téme väčšine záujemcom a nadšencom postačuje. Publikácia vznikla vďaka projektu Turismus v krase a kras v turismu ITMS 22410520039 v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou. Vydavateľom je česká nezisková organizácia Lipka a jej partnerom na Slovensku je OZ Comitatus Thurociensis (v preklade Turčianska stolica) a medzi jej členmi sú aj členovia SSS (P. Pokrievka a L. Vlček).
Recenzia na www.speleo.cz – Lukáš Falteisek
Recenzia Zdenko Hochmuth: Z literatúry, Spravodaj 2014/4, s. 71
Stiahnuť knižku: www.sss.sk/pdf/tamaspat.pdf (5,4 MB)


Mapovanie jaskýň

Mapovanie jaskýň – Zdenko Hochmuth V roku 1995 vydala SSS učebnú pomôcku Mapovanie jaskýň, ktoré slúži pre zvyšovanie odbornosti mladých jaskyniarov v oblasti dokumentácie podzemných javov. Obsahuje základné vedomosti z oblasti geodézie, postupy pri mapovaní jaskýň a tvorbe mapy, metódy využitia výpočtovej techniky pri jaskynnom mapovaní.

Brožovaná kniha formátu A5 obsahuje 80 strán textu, názorných grafov, príkladov máp a doporučených mapových značiek. Autorom príručky je Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., toho času vedúci Katedry geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a tiež dlhoročný vedúci Mapovacieho kurzu v rámci Speleologickej školy SSS.
Stiahnuť knižku: (pdf 5,1 MB)Literatúra pre začínajúcich spelopotápačov:

Na dno světa (v angl. orig. Beyond The Deep)

Na dno světa Autori popisujú strastiplnú a napínavú cestu do pravdepodobne v čase deja najhlbšieho jaskynného komplexu na svete – Huautla, nachádzajúceho sa v odľahlej časti juhovýchodného Mexika, plného podzemných riek, nekonečne dlhých priepastí a zradných skalných plôch. Bill Stone, neúnavný jaskyniarsky bádateľ sa na svojej prvej výprave do Huautly zaviazal, že jedného dňa nájde koniec na prvý pohľad bezodného labyrintu. Po osemnástich rokoch, v roku 1994, sa vracia v čele medzinárodného týmu skúsených jaskyniarov, horolezcov a potápačov, odhodlaných dostať sa ďalej a hlbšie než hocikto pred nimi, a vybavený novým dýchacím potápačským prístrojom, ktorý sám vyvinul. Týmu sa napokon podarilo dosiahnuť miesta, kde Stone pred rokmi skončil – temného, vodou zaplaveného tunelu v hĺbke viac ako 1300 metrov pod povrchom. Vtedy došlo k nečakanému zvratu vývoja výpravy. Stona čakalo ťažké rozhodovanie: vrátiť sa na povrch bez vytúženého cieľa, alebo napriek odporu členov výpravy pokračovať s posledným ostávajúcim skúšobným potápačom, jedinou ženou v týme? Stone sa rozhodol pokračovať a napokon obaja odrezaní od pomoci zvonku sa museli spoľahnúť na ešte expedične neoverený Stonov vynález…
William Stone – wikipédia
Bill Stone – Stone Aerospace – web o projekte Cis-Lunar MK a inom
Nové publikácie o speleopotápaní – jeseň 2018:
Nové publikácie o speleopotápaní – jeseň 2018

– Výstroj pro rekreační, technické, vrakové a jeskynní potápění, Autor: Špalek
– Manuál jeskynního potápění, Autor: Daniel Hutňan
Zoznam webových stránok s aktualitami o jaskyniach a jaskyniarstve:

Aj vy môžte pridať odkaz do tohto zoznamu, píšte na zvcave@email.cz
Meno/organizácia:Popis:
SPELEOSTŘÍPKYinformácie zo sveta jaskýň
SPELEOBULVÁR – Francimusinformácie zo sveta jaskýň
jaskyne.skjaskyne na Slovensku
Správa slovenských jaskýň (SSJ) štátna ochrana jaskýň


Zoznam webových stránok s informáciami o jaskyniarstve a speleopotápaní:

Aj vy môžte pridať odkaz do tohto zoznamu, píšte na zvcave@email.cz
Meno/organizácia:Popis:
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)www.sss.sk
Česká speleologická spoločnosť (ČSS)www.speleo.cz
Správa jeskyní České republikywww.caves.cz
Magazín Jeskyňářaktuality zo speleológie
Z0 1-10 Speleoaquanautčlen ČSS
Speleodiverskupina je členom SSS
HDS CZhistória spelopotápania na území ČR a SR
KŠP HIPPOCAMPUS Martinaj o jaskyniach pri Rieke SK 


Zoznam webových stránok s literatúrou o jaskyniarstve, jaskyniach, speleopotápaní a informáciami súvisiacimi v daných odboroch:

Aj vy môžte pridať odkaz do tohto zoznamu, píšte na zvcave@email.cz
Meno/organizácia:Popis:
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) – Knižnicazoznam publikácií v SSS
Slovenská speleologická literatúra zoznam literatúry
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) – Knižnicazoznam periodík v SMOPaJ
SMOPaJ – archívelektronické pomôcky
SMOPaJ – publikácieonline publikácie
SMOPaJ – Databáza jaskýňonline zoznam jaskýň
SMOPaJ – pdf zoznamy jaskýňzoznamy jaskýň
Česká spelologická společnost (ČSS) – Knihovnakatalog publikácií v ČSS
HDS CZ – hitorie potápění v SR a ČRknihy aj o speleopotápaní
Časopis PODZEMNÁ VODA – SAHčasopis polročník od 1995
Geoarchívpráce od roku 1954
Mineralia Slovacačasopis od roku 1969
Časopisy a zborníky o jaskyniarstve a jaskyniach:

Aj vy môžte pridať časopis do tohto zoznamu, napíšte nám na: zvcave@email.cz
NázovPopis:Jazyk
Spravodajštvrťročník už od r. 1970
SK
Aragonitročník/polročník od r. 1996
SK
Slovenský krasposledné ročníky
SK
Slovenský kras do 2009zborník od r. 1957 do 2009
SK
Sintervznikol v r. 1989
SK
Krásy Slovenskadvojmesačník od r. 1921
SK
Vespertilioročník od roku 1995
SK
Jaskyne a hory od 2013ročenka od roku 2013
SK
Jaskyniar 2007–2012ročenka od r. 2007 do 2012
SK
SPELEOštvrťročník od roku 1990
CZ
SPELEO čísla 1-46štvrťročník od roku 1990
CZ
Časopisy v knihovně ČSSzoznam časop. v knižnici ČSS
rôzne
GOTA A GOTAtrojmesačník od 2013ESP
Monografías Bioespeleológicasročník/polročník od 2006ESP
International Journal of Speleology (IJS)teraz 4-mesačník, od 1964AJ
Underwater Speleologyštvrťročník NSS-CDS od 2010AJ
NSS Newsmesačník od 1996AJ
Journal of Cave and Karst Studiesštvormesačník od 1996AJ
Bulletin of the National Speleological Society1 až 4 čísla od 1940–1995AJ
JASKINIEštvrťročník od 1992PL
Spéléo MagazineštvormesačníkFRBibliografie:

Aj vy môžte prispieť do tohto zoznamu, píšte na zvcave@email.cz
Názov publikácie:Popis:
Aragonitodborný časopis SSJ
Spravodaj SSS (1970 – 2009)buletin SSS
Obsah Spravodajov SSS doc (1970 – 1988, 2005 č. 2, 4 až r. 2018)obsah Spravodajov
Obsah Spravodajov SSS pdf (1970 – 1988, 2005 č. 2, 4 až r. 2018)obsah SpravodajovJaskyniarske organizácie:

Nevysvetľuj, tvoji priatelia to nepotrebujú a nepriatelia by ti aj tak neverili.

Elbert Hubbard


Union Internationale de Spéléologie UIS

Union Internationale de Spéléologie UIS
Foto: © 2016 UIS, www.uis-speleo.org
Na fotografii: Úvodná webová stránka neziskovej organizácie UIS (Union Internationale de Spéléologie).
Medzinárodná speleologická únia so sídlom vo Francúzsku zaoberajúca sa jaskyňami a jaskyniarstvom bola založená v roku 1965 v Postojné v Slovinsku. Jedným zo zakladajúcich členov bolo aj Československo. Česká republika je v UIS zastúpená Českou speleologickou společností (ČSS), resp. jej zvolenými delegátmi, rovnako tak Slovenská republika je zastúpená Slovenskou speleologickou spoločnosťou (SSS). V roku 1973 boli ČSS a SSS organizátormi 6. medzinárodného kongresu speleológie v Olomouci. V roku 2013 ČSS usporiadala v Brne 16. medzinárodný kongres UIS.
Okrem delegátov bola ČSS v UIS priebežne reprezentovaná radou osobností zvolených do výkonnej štruktúry UIS. Funkciu Viceprezident v minulosti zastávali napr. Vladimír Panoš a Pavel Bosák, ktorý taktiež dlhé roky pôsobil ako generálny sekretár UIS. V roku 2013 bol do úradu UIS zvolený Zdeněk Motyčka, ako Adjunct Secretary.

O svojej činnosti vydáva UIS informační bulletin, jeho posledné čísla sú vydávané elektronicky a sú k dispozícii na webovej stránke www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/ prípadne na podstránke test3.brlog.net a staršie čísla s ďalšími informáciami o poslaní UIS, štruktúre a činnosti nájdete na podstránke All UIS Publication resp. na podstránke test3.brlog.net – All UIS Publications.

The International Journal of Speleology (IJS) je oficiálny časopis UIS. Vychádza od roku 1964 a posledné vytlačené číslo vyšlo v roku 2012. Od toho času vychádza IJS čisto v digitálnej podobe.

Oslavy 50. výročia
Union Internationale de Spéléologie UIS

Do Slovinského mesta Postojna a do neďalekej jaskyne rovnakého mena sa v piatok 19. júna 2015 pri príležitosti 50. výročia fungovania svetovej speleologickej únie (UIS) zišlo viac ako 250 speleológov zo 40 krajín sveta. Oslavy prebiehali v rámci 23. ročníku tradičnej medzinárodnej karsologickej školy a jej tohtoročnou témou bol prieskum a výskum jaskýň.
Oficiálna fotogaléria z 50. výročia UIS

Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť. No môžeš si ho zaslúžiť.

T. Large


Speleo-TV:

Speleo-TV
Foto: © 2016 Speleo TV, www.speleo-tv.eu
Na fotografii: Úvodná webová stránka projektu Speleo-TV od FSE.
Speleo-TV je projekt Európskej Speleologickej Federácie (FSE) – European Speleological Federation kde je členom i Slovenská speleologická spoločnosť (SSS).


Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ), Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš (SMOPaJ)
Foto: © 2015 SMOPaJ, www.smopaj.sk
Na fotografii: Úvodná webová stránka SMOPaJ.
V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši dňa 3. decembra 2015 slávnostne otvorili reinštalované expozície v novo zrekonštruovanej budove múzea pri príležitosti 85. výročia jeho založenia a 10. výročia zriadenia verejného špecializovaného archívu SMOPaJ.

Z histórie SMOPaJ
Dňa 24. mája 1928 sa zišla v Hostinci u Trnovských štvorica pánov Ján Volko-Starohorský, Ivan Stodola, Alois Lutonský a Oldřich Lužný, aby prehodnotili možnosť založiť v Lipt. Mikuláši múzeum. Po dvojročnom prípravnom období, 2. júna 1930 vzniklo na zakladajúcom valnom zhromaždení Múzeum slovenského krasu, ktorého činnosť bola zameraná na jaskyne a krasové územia Slovenska. Majiteľom múzea bolo kuratórium, správu vykonávalo valné zhromaždenie a predseda. Zbierky inštalované v prenajatých priestoroch Župného domu (dnes budova okresného úradu) oficiálne sprístupnili v roku 1936. Ak vás zaujímajú historické informácie o múzeu, prečítajte si podrobnú históriu SMOPaJ, história Knižnice, poslanie archívu.


Project Baseline

Project Baseline je snahou spojiť ľudí pre záchranu sveta pod vlnami alarmujúcich zmien, ktoré sa vyskytujú vo vodnom svete.
Foto: © 2015 Project Baseline www.projectbaseline.org
Na fotografii: logo spoločnosti Project Baseline
Project Baseline sa snaží spojiť ľudí pre záchranu sveta pod vlnami alarmujúcich zmien, ktoré sa vyskytujú vo vodnom svete, od horských jazier vytekajúcich do oceánu, po útesy a všetky vody medzi nimi. Projekt Baseline si kladie za cieľ poskytnúť podporu ľuďom, ktorí môžu vidieť tieto miesta aj tieto zmeny a s účinným ohlasom presadzovať, podporovať toľko potrebné a navždy trvalé uchovanie týchto pokladov pod hladinou našej planéty. Vo svojom srdci je Project Baseline veľký experiment, ktorý testuje význam a spoločnú úlohu, ale aj vášnivého občana v zápase voči rastúcemu globálnemu boju za ochranu zraniteľného života pod vlnami toho najdôležitejšieho na tejto planéte. Veria, že úlohou je pozorovať a podporiť tento život, ktorý je väčšinou inak neviditeľný a nemý. Lídri projektu sú presvedčení, že význam tejto úlohy je doslova nenahraditeľný.

Vedúcim projektu je Dr. Todd R. Kincaid. Hlavným vyzývateľom tohto projektu je organizácia Global Underwater Explorers. Potápači z tejto organizácia bádajú v zatopených jaskyniach po celom svete. Vedúci lídri tejto spoločnosti sú držiteľmi rôznych rekordov v jaskynnom a hĺbkovom exploračnom potápaní i keď to nie je ich hlavným cieľom. Tým je práve objavovanie, bádanie, výskum a dokumentácia.

Project Baseline je neziskový projekt pričom funguje tak, že organizuje a mobilizuje globálnu sieť vysoko kvalifikovaných a nadšených potápačov v snahe vytvoriť a zachovať trvalý vizuálny doklad dedičstva podvodných environmentálnych podmienok v podobe fotografií a videí. Ich obrazy, popisy a dáta sú presunuté do on-line databázy navrhnutej k tomuto účelu a tak pripomienky s výsledkami všetkých účastníkov sú prístupné celému svetu. Ich obrazy vytvárajú obrazovú časovú základňu pre pochopenie kvality životného prostredia. Keď si s odstupom času pozrieme tieto obrazy vytvorené v časovej postupnosti, môžeme všetci vidieť ako sa mení kvalita života v danom prostredí. Lídri projektu sa snažia ukazovať a presadzovať opodstatnenie ochrany ekosystémov, všade tam kde sa ponoria. Výsledkom ich mini-dokumentárnej činnosti, pozorovania a spolupráce sa stali vskutku presvedčivé príbehy, ktoré sú a budú v budúcnosti inšpiráciou pre oveľa väčší počet ľudí, ktorí sa nepotápajú a nemôžu vnímať ani cítiť účinnú a nutne požadovanú zmenu trvalej ochrany životného prostredia aj pod hladinou. facebook Project Baseline
Pokiaľ nám chcete pomôcť, alebo máte otázky, informujte sa na tejto e-mail adrese: zvcave@email.cz

Prehľad Knižnice OSJM:

Literatúra pre začínajúcich jaskyniarov

Literatúra pre začínajúcich speleopotápačov

Zoznam webových stránok s aktualitami a literatúrou o jaskyniarstve, jaskyniach, speleopotápaní

Časopisy o jaskyniarstve a jaskyniach

Bibliografie

Jaskyniarske organizácie

UIS

Speleo-TV – FSE

SMOPaJ

Project Baseline
Zaujímavé časopisy:
Monografías Bioespeleológicas – ESPELEOLOGIA
Monografías Bioespeleológicas – ESPELEOLOGIA, vychádza od roku 2006

Vedecká monografia, ročenka od skupiny ESPELEOLOGIA vychádza od roku 2006. Články sú voľne stiahnuteľné v pdf.

Underwater Speleology
Underwater Speleology – magazín spelopotápania NSS-CDS od roku 2010

Voľne stiahnuteľný časopis v pdf formáte o výskume zatopených jaskýň speleopotápačmi v celom svete, ale nájdete tu aj veľké množstvo tipov i trikov pre speleopotápanie, ekológiu, mapy z lokalít a veľa ďalších informácií od roku 2010. Celkovo vyšlo do roku 2014 už 41 ročníkov. V 37. ročníku v roku 2010 č. 4 sa venuje aj legende fotodokumentácie vo vode – Wesley Skiles.Nové publikácie SK a ČR:

Litertúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:
Predaj geologických máp a publikácií

Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, vyšlo v roku 2015

Publikácia stručne charakterizuje najvýznamnejšie lokality (21 lokalít) zo Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli zapísané v minulých rokoch do zoznamu prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Čitateľ sa dočíta na vyše 100 stranách o základnej úlohe tejto organizácie, ako aj o stručnom prehľade klimatických podmienok, živej prírode a života na lokalitách, ale aj o stručnej histórii objavov pri každej spomínanej lokalite.
Vyšlo v roku 2015.
Vydali: Štátna ochana prírody SR a Správa slovenských jaskýň


Atlas jaskyne Skalistý potok
Atlas jakyne Skalistý potok, vyšlo v roku 2015

Veľmi podrobne spracovaný atlas jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase zostavil doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Atlas obsahuje presné mapové podklady doteraz objavených častí jaskyne. V textovej časti sa čitateľ dočíta aj o množstve zaujímavostí o histórii prieskumu, hydrológii, či geológii podzemných priestorov.
Vyšlo v roku 2015.


Zaujímavé publikácie SK a ČR:
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Problémy speleopotápačských prieskumov v jaskyniach na Slovensku popisuje Zdenko HOCHMUTH.
Publikácia obsahuje mapu rozmiestnenia lokalít na území SR, v ktorých už bol v minulosti do roku 2000 realizovaný speleopotápačský prieskum. Pri lokalitách sa nachádzajú aj mapy. V textovej časti sa čitateľ dočíta pri každej lokalite aj o histórii prieskumu týchto podzemných zatopených priestorov.
Vyšlo v roku 2000.Zaujimavé info odkazy:
OSJM RSS kanál Atom
OSJM RSS kanál Atom 2.0
Počasie
Počasie – model Aladin
Windyty – online model
Jaskyniarske organizácie a kluby
Diskusné fóra
Záchranné tímy


Akékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme

Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2021 OS Jána Majku