Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015 Kečovská
vyvieračka
júl 2015
Foto: © 2015 Michal Ševeček (Speleo-Bratislava), OSJM
Kečovská veľká vyvieračka, Zuzana Schusterová
Krátka správa

Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

Napísal: Miroslav Zverka, Zbyňo Valenta © 2015, Oblastná skupina Jána Majku
Dňa: 16.08.2015

Pohľady do tyrkysovo sfarbených vodných hladín nachádzajúcich sa v plazivke v miestach len pár metrov za vstupom do zatopeného sifónu dlhé roky vyvolávali túžbu potápačov zanoriť sa do tohto vodného sveta pod južnou časťou Silickej planiny.
Táto vyvieračka zanechala v členoch Oblastnej skupiny Jána Majku, (ďalej iba OSJM) svoje stopy už v dobách sondovacích prác len pár metrov nad jej hladinou, presnejšie v Kečovskej starej vyvieračke niekedy na prelome 20. a 21. storočia. OSJM prvý skutočný prieskum úvodných častí sifónu urobila až 26.3.2014 kedy sa potápal Ľubo Kurian za podpory Mira Vávru a Zbyňa Valentu. Po jeho zanorení do prvých častí sifónu ho videl z priestorov otvorených vodných hladín preplávať pod sebou Miro Vávra, čím sa potvrdil i Valentov predpoklad o ich vzájomnej súvislosti.

Dňa 9.5.2015 sa uskutočnil prvý ostrý pokus o postup v tomto sifóne v podaní Janka Blaha, ktorého podporili na suchu Mirka Konkoľová, Miro Vávra, Martin Schrötter a Zbyňo Valenta. Ján Blaho zocelený mnohými náročnými ponormi v Borinskom krase postúpil v týchto náročných podmienkach na koniec tzv. „maďarskej linky“ (telefónna dvojlinka), ktorú pre nás v nepochopiteľných podmienkach (ich potápačské vybavenie) v apríli 1976 upevnili maďarskí potápači Mozsáry Gábor a jeho brat Péter. Potápač Mozsáry Gábor ako prvý a jediný počas dvojdňového pokusu preplávať zatopené priestory Kečovskej veľkej vyvieračky prekonal cca 92 m dlhý prvý sifón a to hneď v prvý ponor. Vynoril sa na vodnej hladine v priestore, ktorý nazval Zázračná sieň.

Tento sifón odolával až do ponoru Janka Blaha viacerým pokusom o jeho prekonanie. Počas ponoru sa podarilo J. Blahovi zhotoviť prieskumné video k ďalšiemu posúdeniu. Vynoril sa s konštatovaním „ide to voľne ďalej“ a už aj s plánmi na ďalší prieskum. V dňoch 22.–26.7. 2015 OSJM v spolupráci s členmi skupiny Speleo-Bratislava a Badizer uskutočnila prieskum Kečovských vyvieračiek a priepasti Bezodná ľadnica. Nadviazala tak na predpoklady J. Majku a Z. Krupára o prepojení Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústavy (pomenovanie používal Majko) ako aj o nedávnom potvrdení prepojenia brezovsko-kečovského hydrologického systému zamestnancami Slovenskej správy jaskýň (SSJ) pani D. Haviarovou a kol.


  Ľubomír Kurian sa pripravuje na prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky 26.3.2014 s kamerou GoPro. Pred vchodom do vzvieračky 9.5.2015 sa Ján Blaho pripravuje na prieskumný ponor s cieľom prebádať priechodnosť a tvar sifónu.
□  Ľubomír Kurian sa pripravuje na prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky 26.3.2014 s kamerou GoPro.

□  Pred vchodom do vyvieračky 9.5.2015 Ján Blaho pri príprave na prieskumný ponor s cieľom prebádať priechodnosť a tvar sifónu.


Speleopotápačský prieskum
Potápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky v dňoch 23. až 24.7.2015 pod vedením Jána Blaha začal v očakávaniach objaviť pokračovanie za Mozsáryho Zázračnou sieňou. Potápačskému tímu (Michal Ševeček, Zuzana Schusterová, Ján Blaho) sa podarilo v priebehu dvoch dní objaviť 5 nových polosuchých priestorov. Prvý novoobjavený priestor – Michalovu sieň, našiel M. Ševeček 23.7. 2015 iba pár metrov pred Mozsáryho Zázračnou sieňou. V nej Ján Blaho urobil počas toho istého ponoru na dvoch svahoch s blativými sedimentmi aj prieskum suchých častí s výstupom z vody za pomoci horolezeckého cepína.

Ako pokračovanie za Mozsáryho Zázračnou sieňou potápači objavili vysokú, niekoľko metrov dlhú a približne 2 m širokú vertikálnu puklinu s názvom Uvrešťaná puklina (v niektorých častiach s nedosvieteným stropom) a následne 2 menšie polosuché priestory. Za nimi, približne 90 metrov od Mozsáryho Zázračnej siene na nich čakal naozaj veľký priestor, začínajúci vysokým závalom z veľkých blokov (pracovný názov – Dóm problémov). Na prvý pohľad neprekonateľný zával, sa podarilo potápačom, po zanechaní výstroja na strmom blatistom svahu prekonať peši 24.7.2015 až na jeho koniec a lokalizovať ďalší vstup do sifónu s možným pokračovaním.


  Potápači Michal Ševeček a Zuzka Schusterová. Michal Ševeček po ponore 24.7.2015 s roztrhnutou pravou nohavicou.
Odrážka  Potápači Michal Ševeček a Zuzka Schusterová pred prvým ponorom v Kečovskej veľkej vyvieračke 23.7.2015.

Odrážka  Michal Ševeček po ponore 24.7.2015 s roztrhnutou pravou nohavicou sa vynáral až z Dómu problémov.

Dóm problémov má úctyhodné rozmery – približne 40 m na dĺžku a 30 m na výšku (len odhad). Strop sa na konci dómu končí komínom, no ani 50 W svetlá nestačili k dosvieteniu na jeho koniec. Pri návrate po ostrých, ale nánosom obalených balvanoch a kulisách si Michal Ševeček po pošmyknutí roztrhol suchý oblek, približne na celom predkolení pravej nohy (i odtiaľ názov Dóm problémov). Následnú „záchranku“ obdivuhodne rýchlo previedol Janko Blaho, ktorý ako tretí potápač v poradí v nulovej viditeľnosti absolvoval cestu celým sifónom späť a k tomu cestu do Kečova pre materiál na provizórnu opravu suchého obleku a samozrejme, naspäť do Dómu problémov! S Michalom ostala v dóme ako záloha i psychická podpora Zuzka. Po Blahovom návrate do Dómu problémov aj s potrebným vybavením sa následne všetci traja postupne, bez stresu, s úsmevom a šťastne vynorili. Suchozemci M. Zverka a Z. Valenta, ktorí očakávali vynorenie psychicky a fyzicky zdeptaných potápačov, na tom psychicky zďaleka neboli tak dobre ako potápači (ešteže im oporou bola L. Strelková). Tí našťastie zvládli situáciu na výbornú vďaka svojej tvorivosti a skúsenostiam.


  Zuzka Schusterová prekonáva zúženie len pár metrov po zanorení. Uvrešťaná puklina s nedosvieteným stropom a výzdobou z blativých nánosov.
Odrážka  Zuzka Schusterová prekonáva zúženie len pár metrov po zanorení.

Odrážka  Uvrešťaná puklina s nedosvieteným stropom a výzdobou z blativých nánosov.

Novoobjavené priestory smerujú S-SZ až S-SV smerom. Objavnému tímu sa podarilo predĺžiť Kečovskú prvú vyvieračku o ďalších približne 135 m. Charakter preskúmaných priestorov ovplyvňuje kolísanie výšky hladiny vody tejto vyvieračky s kulmináciou až 6,5 m. Nános sedimentov na potápačmi dosiahnuteľných miestach často znemožňuje prieskum suchých častí nad hladinou. Rozsahom menšie priestory v Kečovskej veľkej vyvieračke sú počas vysokého stavu úplne zatopené. Výzdoba je vďaka tomuto cyklicky sa opakujúcemu javu minimálna. Charakterové tvarovanie siení je zatiaľ úplne odlišné od priestorov v Bezodnej ľadnici, ktoré si potápači obzreli v nasledujúci deň 25.7.2015. Z objavov boli urobené pamäťové náčrty, prvotná pracovná mapa s rezmi a video dokumentácia.


  Účastníci výpravy ku Kečovskej veľkej vyvieračke 24.7.2015. Pamäťový náčrt – Kečovskej veľkej vyvieračky  7/2015.
Odrážka  Účastníci výpravy ku Kečovskej veľkej vyvieračke 24.7.2015.

Odrážka  Pamäťový náčrt – Kečovskej veľkej vyvieračky 7/2015.
Prekreslil, upravil a doplnil Michal Ševeček.Ďalšie podrobnosti z prieskumu budú pridané v krátkej dobe na webových stránkach www.osjm.sk.

Chceme poďakovať rodine Cabanových z Kečova, ktorá bez obáv umožnila ubytovanie skupine jaskyniarom a potápačom s množstvom ich výstroja a vybavenia. V prípade potreby radi pomohli podaním pomocnej ruky (šitie, velikánsky hrniec na spoločný guláš a iné…), dali nám i ochutnať z ich domácich špecialít – hej, potom sa ľahko objavuje. Radi sa k nim opäť vrátime. Za sprievod po lokalitách ďakujeme členovi z miestnej jaskyniarskej skupiny Badizer, Ľuboslavovi Simanovi. Za odborné poradenstvo ďakujeme zamestnancom SSJ – Ľ. Gaálovi, D. Haviarovej a kol., ako aj iným, ktorí nás posunuli vpred a pomohli nám zrealizovať túto výpravu.

Výpravy za spoznávaním speleopotápačských problémov v Kečove 23.–24.07.2015 sa zúčastnili:
Ján Blaho, Bronislava Blahová, Zbyňek Valenta, Michal Ševeček, Zuzana Schusterová, Lucia Strelková, Miroslav Zverka a ďalší.


Za OSJM: Miroslav Zverka, Zbyněk Valenta, júl 2015
e-mail: zvcave@email.cz
Obsahová korektúra: Zbyněk Valenta, zamestnanci SSJReakcie od čitateľov
--------------------------------------------------------------------------------------

20.08.2012 | 14:53 hod. | Berti/Potápač, Košice || Podpora
Páči sa mi to, ste dobrí, držím palce. Poinformujem o Vás na klubovom dni.
Zdravím Zbyňa.


--------------------------------------------------------------------------------------

24.08.2012 | 12:00 hod. | peter || blahozelam
Blahozelam, tesim sa na dalsie spravy
Peter Holubek


--------------------------------------------------------------------------------------Ilustračné fotografie:

Kečovská veľká vyvieračka
Ľubo Kurian Ján Blaho pri príprave na ponor Ševeček, Schusterová
Účastníci výpravy Pamäťový náčrt Veľká Kečovská vyvieračka – Ševeček 24.07.2016Dôležité informácie:
Linky na Speleo organizácie na webe STUBA DIVERS

Skupiny a kluby SSS

ZO 1-10 Speleoaquanaut

História speleopotápania v SR na webe HDS CZ


Akékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme
Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku