Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Ján Blaho pred ponorom v Koncovom sifóne 19.5.2018 – jaskyňa Teplica. Copyright 2018 Miroslav Zverka, OSJM Prieskum
mapovanie
v Teplici
Foto: © 2018 Miroslav Zverka (Oblastná skupina Jána Majku)
Ján Blaho pred ponorom v „Koncovom sifóne“ 19.5.2018.
Krátka správa

Osádzanie meracích bodov v VI. sifóne, mapovanie a prieskum nových objavov za zúžením v „Koncovom sifóne“ jaskyne Teplica

Napísal: Miroslav Zverka © 24.05.2018, OSJM
Pridané dňa: 27.05.2018

V termíne 18.5.–19.5.2018 viedli kroky skupinky jaskyniarov v sprievode predsedu oblastnej jaskyniarskej skupiny Speleoklub Tisovec – Dušana Hutku, opäť do jaskyne Teplica ležiacej neďaleko mesta Tisovec. Ich snahou bolo presnejšie zmapovať zatopené priestory v sifónoch a pokúsiť sa o mapovanie nových nedávno objavených priestorov v auguste 2017.

V piatok 18.5.2018 uskutočnila potápačská dvojica Michal Ševeček a Ján Blaho vyhľadávanie vhodných miest pre meracie body v VI. sifóne – úsek medzi Jazierkom nad vodopádom a Žabou chodbou. Následne počas ponoru meracie body vŕtali, do dier osádzali hmoždinky s nerezovými okami a na tie viazali meraciu 2 mm šnúru ťahanú z navijaku. Začali pracovať na prepadovej rímse vody v Jazierku nad vodopádom, kde osadili prvý merací bod a postupne pokračovali až do priestoru vrchnej časti väčšej studne neďaleko jazierka v Žabej chodbe. Tam svoju činnosť pre nemožnosť vŕtania ďalších bodov ukončili. Vynorili sa po 180 minútach od začiatku ponoru. Michal Ševeček bol pomerne veľmi zatečený. Charakter práce pod vodou im neumožňoval dostatočne sa zahriať pohybom, čoho následkom bolo u oboch značné podchladenie. Ján Blaho zas musel zápasiť počas vŕtania s nutnosťou poriadne sa oprieť o nejaký pevný bod aby vŕtanie v tomto prostredí, ktoré je pre potápača skoro ako beztiažový stav malo primeranú účinnosť.


  Vytrvalí jaskyniari a jaskyniarky opäť v Teplici – pred akciou 18.5.2018. Copyright 2018 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk Potápač Ján Blaho po ponore v VI. sifóne 18.5.2018.
Odrážka  Vytrvalí jaskyniari a jaskyniarky opäť v Teplici – pred akciou 18.5.2018.
Foto: Copyright 2018 Miroslav Zverka, OSJM

Odrážka  Potápač Ján Blaho po ponore v VI. sifóne 18.5.2018.
Foto: Copyright 2018 Miroslav Zverka, OSJM

V jaskyni Teplica naša skupina začala vykonávať aktívny prieskum a speleopotápačskú činnosť až v roku 2016 a to pričinením predovšetkým Michala Ševečka, Zuzany Schusterovej a Jána Blaha. O aktivitách na tejto lokalite svedčia aj tieto príspevky popisujúce systematickú snahu o prieskum a mapovanie v jaskyni Teplica počas rokov 2016–2018.

Čo robil transportný tím?

Počas ponoru časť jaskyniarov zabezpečujúca transport vybavenia pre potápačov do jaskyne a von zmerala polygón od nového meracieho bodu osadeného na rímse Jazierka nad vodopádom až k meraciemu bodu č. 93 v Žabej chodbe (nachádza sa na pravej stene pri vstupe do Žabej chodby z konca Dómu Petra Ošusta). Ak sa počas budúcich akcií podarí napojiť polygón z vody na polygón v suchých častiach Dómu Petra Ošusta, vznikne tak uzavretý merací okruh.

Sifón má približnú známu dĺžku z predchádzajúcich meraní 110 m. Pokus o presnejšie zmeranie bude uskutočnený nabudúce. Najprv musia potápači dokončiť osadenie pevných meracích bodov. Mapovanie bude realizované s meracím zariadením MNemo pripnutým na šnúru.

Akcia v nových častiach jaskyne Teplica

V sobotu 19.5.2018 sa tá istá zostava jaskyniarov ako v predchádzajúci deň okrem Michala Vrbičana vydala do jaskyne na koniec Žabej chodby opäť. Potápači Michal Ševeček a Ján Blaho mali za cieľ zmapovať nové priestory z objavu v auguste 2017. Taktiež sa mali pokúsiť uskutočniť prieskum suchých častí na konci objavu vrátane mapovania týchto novo objavených priestorov.


  Počas balenia výstroja. Copyright 2018 Miroslav Zverka, OSJM. Prípravy potápačov v Dóme Petra Ošusta. Foto: © 2018 2018 Miroslav Zverka, OSJM
Odrážka  Počas balenia výstroja.
Foto: © 2018 Miroslav Zverka, OSJM

Odrážka Prípravy potápačov v Dóme Petra Ošusta.
Foto: © 2018 Miroslav Zverka, OSJM


Po pomoci potápačom s transportom vybavenia do jaskyne, nasledovala výpomoc s ich nastrojením. Potápači sa následne zanorili a podľa plánu preplávali zúženie na konci prvej časti dávno známeho Koncového sifónu. Odtiaľ Michal Ševeček mapoval s MNemom pripnutým na šnúre, ktorú tam sám natiahol počas objavu v auguste 2017. Ján Blaho plával za ním a opravoval dva spadnuté vyviazané body na kritickom mieste v závale pred veľkou sieňou. Keď sa vynorili v jazere na konci sifónu, odstrojili sa a pokračovali bez fliaš aj postrojov v prieskume a mapovaní aj na suchu. Prešli aj zúžením pri ktorom počas objavu týchto nových priestorov svoj prieskum ukončil Michal Ševeček. Chodba ich pustila ďalej a na jej konci našli ďalšie jazero končiace novým sifónom. Na jeho prieskum však nemali so sebou dostatočnú časovú a technickú rezervu. Priestor zachytili videozáznamom a vzhľadom na to, že kráčali riečiskom a tým vírili jemný kal na jeho dne, museli sa ponáhľať, aby stihli prekonať v ako-tak „dobrej“ viditeľnosti kritické, aspoň prvé miesta – zával z veľkých blokov, hĺbku -28m, zúženie, cez ktoré je sa potrebné prehrabať a následne prevziať rezervnú fľašu a plávať až k Žabej chodbe. Po vynorení mali potápači dobrú náladu, čo jasne naznačovalo prítomným, ktorí zabezpečovali pomoc a podporu, ich úspešnú akciu, mapovanie a prieskum trvajúci od zanorenia 149 minút (2,5 hodiny). Teplota vody, v ktorej plávali, mala hodnotu 7° C. Po analýze dát zistili, že sa im podarilo zmerať za zúžením priestory o približne 200 metrovej dĺžke a to až po nové koncové jazero s novým objaveným sifónom.

V týchto dvoch, vyššie spomínaných dňoch sa na akciách podieľali jaskyniari z piatich oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti menovite za jednotlivé kluby: Speleo Bratislava – Michal Ševeček, Lucia Strelková, Peter Ševčík; OS Jána Majku – Ján Blaho, Zuzana Schusterová, Miroslav Zverka; Speleoklub Trnava – Edita Mikulášová, Michal Vrbovský; Speleoklub Tisovec – Dušan Hutka; OS Liptovský Mikuláš – Michal Vrbičan.

Zapísal: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, www.osjm.sk
>>Akcie\Jaskyňa Teplica – prieskum a mapovanie 18.–19.5.2018

Reakcie od čitateľov


Poslať komentár k článku
Vaša e-mail adresa
Vaše meno (prezývka)
Názov reakcie
= 2 - 1 + 4 (Napíšte súčet – ochrana proti spamom)
Vaša reakcia k článku:--------------------------------------------------------------------------------------


Ilustračné fotografie:

Prieskum a mapovanie sifónov v jaskyni Teplica máj 2018
Vytrvalí jaskyniari a jaskyniarky opäť v Teplici – pred akciou 18.5.2018. Potápač Ján Blaho po ponore v VI. sifóne 18.5.2018. Prípravy potápačov v Dóme Petra Ošusta.

Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku