Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Zuzana Schusterová pri speleopotápačskom prieskume jaskyne Teplica pri Tisovci 18.6.2016 Potápanie
v Teplici
jún 2016
Foto: © 2016 Michal Ševeček (Speleo-Bratislava, OSJM)
Koncový sifón v Teplici – Zuzana Schusterová počas prieskumu

Speleopotápačský prieskum v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.6.2016

Napísal: Michal Ševeček © 15.07.2016, OSJM
Pridané dňa: 20.07.2016

Skupina vytvorená okolo Jana Blaha uskutočnila dňa 18.06.2016 speleopotápačský prieskum v jaskyni Teplica, ktorá leží neďaleko obce Tisovec, v doline Furmanca Muránskej planiny. V čase od 10. do 17. hodiny zrealizovali prieskum zatopených častí jaskyne s oboznámením sa so situáciou a stavom vnútorných priestorov. Zamerali zatopenú chodbu medzi vodopádom a Žabím jazierkom (VI. a VII. sifón). Úspešne preskúmali doteraz posledne dosiahnuté miesto v koncovom sifóne. Účastníkmi boli Ján Blaho (OSJM), Dušan Hutka (Speleoklub Tisovec), Miroslav Hecko (Speleoklub Tisovec), Michal Ševeček (Speleo BA), Zuzana Schusterová (OSJM), Lucia Strelková (Speleo BA), a Lukáš Ševeček. Mimo jaskyne pomáhal aj Peter Ferdinandy.

Jaskyniari spoločne dopravili výstroj pre dvoch potápačov v desiatich jaskyniarskych vakoch do Dómu Petra Ošusta:
– 4x7 lit. fľaše 250 bar,
– 2x8 lit. fľaše 300 bar,
– kompletná výstroj pre dvoch potápačov v sidemount konfigurácii a suchých oblekoch.

Prvý ponor v jazierku nad vodopádom

Realizoval Michal Ševeček spolu so Zuzanou Schusterovou, ktorá potápala s 2x7 lit. fľašami a Michal mal 2x8 lit. fľaše. Kvôli plánu a váhe si Michal so sebou zobral aj tretiu fľašu, umiestnenú vzadu na D krúžku. Ponor plánoval tak, že minú zásobu jednej 7 lit. fľaše pri mapovaní a na prieskum im ostane dvojica plných fliaš, Zuzka si bude musieť zameniť prázdnu za plnú fľašu.

Zanorili sa v jazierku nad vodopádom s cieľom spraviť dokumentačné video a preplávať do Žabieho jazierka, kde ich čakal podporný tím. Čas zanorenia bol o 13:05 a ponor trval 10 min s maximálnou hĺbkou 7 m a teplotou vody 8 °C. Kalenie vody bolo minimálne a tak im bolo pohodlnejšie preplávať naspäť do jazierka nad vodopádom a odtiaľ začať mapovanie. Cesta naspäť do jazierka nad vodopádom trvala 8 min. Zameriavací ponor začali v čase zanorenia o 13:43. Pri zameriavaní polygónu zvolili už overený postup, pri ktorom pásmom merajú úseky približne 5 m dlhé. Zuzka pláva s pásmom vpredu a určuje meracie body. Michal meria smer, hĺbku a následne zapisuje vzdialenosť. Merací ponor trval 33 min. Počet meracích bodov bol 23. Polygón napojili zo Žabieho jazierka na pevný merací bod číslo 93. Dĺžka nameraného polygónu bola: 113 m.

Priestory boli nádherné, s minimálnou kalivosťou, relatívne priestranné. Jazierka kde sa vynorili boli s minimálnou sintrovou výzdobou. Posledné jazierko pred žabou chodbou bolo skutočne veľké.

Vyviazané lano počas celej cesty bolo kontinuálne, väčšinou s miernym, na niektorých miestach väčším opotrebením.

Druhý ponor v koncovom sifóne Teplice:

Po prvom ponore si dali chvíľku prestávku na jedlo a zohriatie sa. Zuzke vymenil Jano Blaho jednu fľašu za plnú, rovnakú 7 lit. fľašu. Michal mal dve plné 8 lit. fľaše z predchádzajúceho ponoru. Po prekonaní IX. sifónu vplávali do čistej vody a pokračovali po linke, ktorú Michal identifikoval ako kontinuálnu, smerujúcu do koncovej časti sifónu. Linka niesla známky opotrebenia a tak kontroloval jej pevnosť počas celého ponoru. Jednalo sa asi o 2 mm hrubú štandardnú speleo šnúru (bez merania, overenia). Umiestnili na ňu niekoľko šípiek pre lepšiu orientáciu. Do jednotlivých komínov boli vyviazané laná, ktoré neboli spojené s kontinuálnou linkou, po ktorej potápačská dvojica plávala. Cestou na koniec našli starú cievku s namotaným lanom. Postupne doplávali až na koniec. Hĺbkomer ukazoval 18 m. Tam Michal uviazal vlastnú linku a pokračoval asi 30 cm vysokou chodbou, ktorej dno bolo tvorené jemným štrkom až pieskom, strop masívom. Chodba mala horizontálny charakter, po prehrabaní sa na koniec vnikol do vymytého priestoru, odkiaľ sa mu podarilo po pravej strane vyplávať naspäť. Táto strana ani smerom hore nevykazovala náznaky pokračovania a tak zvolil prieskum ľavej časti. Tu bola viditeľná chodba lemovaná ostrými britmi. Bohužiaľ bez výrazného prúdenia vody. Po vplávaní do tejto pukliny mu Zuzka signalizovala koniec ponoru. Dosiahla dohodnutú zásobu vzduchu a tak Michal zbalil navijak s tým, že v prieskume sa bude pokračovať nabudúce. Cesta naspäť bola bez problémov. Voda bola celkom čistá. Na ceste späť Zuzka našla prilbu, ktorú spolu s cievkou vyzdvihli a odovzdali Dušanovi Hutkovi. Ponor trval 47 min s maximálnou hĺbkou 22 m a teplotou vody 8 °C. Z ponoru bol vyhotovený videozáznam (Ševeček). Po ukončení ponoru sa zbalili a nasledoval únavný transport von z jaskyne.


  Na dne vidieť nájdenú cievku so šnúrou v koncovom sifóne Teplice 18.06.2016. Mapa koncového sifónu – Teplica pri Tisovci 06/2016, (C) 2016 M. Ševeček.
Odrážka  Na dne vidieť nájdenú cievku so šnúrou v koncovom sifóne Teplice 18.06.2016.

Odrážka  Mapa koncového sifónu – Teplica pri Tisovci 06/2016, © 2016 M. Ševeček.
Kreslil, upravil a doplnil Michal Ševeček.

Lukáš si pri odstrojovaní potápačov rozrazil obočie na skalnom výstupku, čo si vyžiadalo návštevu lekára (odvoz zabezpečil Peter Ferdinandy) a 3 štichy, bez trvalých následkov.

Michal Ševeček vypracoval TD a mapu z prieskumu.

Za OSJM: Michal Ševeček, 15.07.2016
Obsahová korektúra: Zuzana Schusterová, Ján BlahoReakcie od čitateľov


Poslať komentár k článku
Vaša e-mail adresa
Vaše meno (prezývka)
Názov reakcie
= 1 + 5 - 2 (Napíšte súčet – ochrana proti spamom)
Vaša reakcia k článku:--------------------------------------------------------------------------------------


Ilustračné fotografie:

Jaskyňa Teplica
Zuzana Schusterová – Teplica, koncový sifón Prilba nájdená na konci záverečného sifónu v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.06.2016. Prilba nájdená na konci záverečného sifónu v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.06.2016.
Kolík v koncovom sifóne v mieste rezu B3 – jaskyňa Teplica 18.06.2016. Uviazaný koniec šnúry v koncovom sifóne v jaskyni Teplica 18.06.2016. Zuzana Schusterová medzi vodopádom a žabiou chodbou počas plávania k jazierku nad vodopádom v jaskyni Teplica 18.06.2016.
Mapa koncového sifónu – Teplica pri Tisovci 06/2016, (C) 2016 M. ŠevečekDôležité informácie:
Linky na Speleo organizácie na webe STUBA DIVERS

Skupiny a kluby SSS

ZO 1-10 Speleoaquanaut

História speleopotápania v SR na webe HDS CZ


Akékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme
Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku