Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Jaskyniarska škola. Copyright 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka, OSJM Jaskyniarska
prax
a skúsenosti
Intro: © 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka (OS Jána Majku)
Školenia, sústredenia, kurzy, praktiká…

Jaskyniarska škola

Napísal: Miroslav Zverka © 2021, OSJM
Pridané dňa: 20.04.2021

Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola 2021 (3. ročník), ktorá sa snaží obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu nových záujemcov a členskej základne jaskyniarov v rozsahu vzdelávania potrebnom pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť. Organizátori kurzov veria, že časom, pri rozšírení záujmu o školenia aj zo strany zapojených odborníkov-školiteľov bude Jaskyniarska škola fungovať dlhé roky a bude sa tešiť rastúcemu záujmu z radov jaskyniarov–speleológov a nadšencov jaskyniarstva.

Jaskyniarska škola – jednotlivé ročníky: 2021, 2020, 2019

Obsah, zoznam a dátum kurzov je priebežne aktualizovaný, preto si občas pozrite webovú stránku Jaskyniarska škola: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php

Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.

Propozície s bližšími informáciami nájdete postupne pod názvom aktuálnych kurzov.


Jaskyniarska škola 2021

 
Spolupracujúce skupiny: CUC-Bratislava, Oblastná skupina Jána Majku,
Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave

KurzDátumPopis
Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch

Pozvánka – Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch jar 2021 (pdf 0,3 MB)

Krátka správa – Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch jar 2021 (pdf 0,95 MB)

25.4.2021Pre záujemcov o základy jednolanovej jaskyniarskej techniky (ang. Single Rope Technique) Jaskyniarska škola pripravila Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch na Havranej skale v termíne 25.4.2021.
GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň

Pozvánka – GEOLÓGIA JASKÝŇ v Malých Karpatoch jún 2021 (pdf 1,7 MB)

6.6.2021Úvod do Geológie jaskýň v úrovni vhodnej ako pre začiatočníkov, tak zabehnutých praktických jaskyniarov. Terénna inštruktáž na množstve geologicky či geomorfologicky zaujímavých jaskýň a krasových javov v centrálnej časti Malých Karpát. Čítanie geologických máp, meranie tektonických štruktúr, poznávanie fácií vápencov… Zraz: Smolenice, hodnotná exkurzia v Plaveckom a Dobrovodskom krase, určené pre nadšencov, ktorí by práve tam chceli nájsť novú zaujímavú jaskyňu. Známy objaviteľ doktor Branislav Šmída, vedúci kurzu, vám dobre poradí aj, kde prípadne objaviť novú jaskyňu alebo jej pokračovanie vo vašom domovskom krasovom okrsku (pohorí), alebo aj kde vôbec radšej nekopať a prečo.

 

   


„Nech náš spoločný malý krôčik vstupu do Jaskyniarskej školy, umožní nám veľké veci!“

V prípade záujmu o kurz je sa potrebné nahlásiť vopred. Realizácia niektorých kurzov je závislá aj od počasia a môže sa stať, že daný kurz bude presunutý na iný termín, prípadne, že priebeh bude prispôsobený okolitým aktuálnym podmienkam. Aj z tohto dôvodu potrebujeme aby ste sa nahlásili, nech vás vieme včas informovať o zmene a podrobnostiach.

Ak máte návrhy konkrétnych oblasti školenní na základe záujmu vo vašej oblastnej skupine (klube), prípadne máte záujem o jaskyniarstvo a chcete sa aktívne zúčastniť na školení jaskyniarov, neváhajte osloviť kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba pre viac informácií, prihlásenie sa na dostávanie noviniek a nahlásenie sa na kurzy: Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502, OSJM.

Zapísal: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, www.osjm.sk


Jaskyniarsku školu podporujú:

        CUC-Bratislava        Oblastná skupina Jána Majku (OSJM)        Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislava

>>Akcie\Jaskyniarska škola
Ilustračné fotografie:

Fotorafie zo stretnutíContact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2022 OS Jána Majku