Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Jaskyniarska škola. Copyright 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka, OSJM Jaskyniarska
prax
a skúsenosti
Intro: © 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka (OS Jána Majku)
Školenia, sústredenia, kurzy, praktiká…

Jaskyniarska škola

Napísal: Miroslav Zverka © 2020, OSJM
Pridané dňa: 30.01.2020

Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola 2020 (2. ročník), ktorá sa snaží obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu členskej základne jaskyniarov a potrebného rozsahu vzdelávania pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť. Organizátori kurzov veria, že časom, pri rozšírení záujmu o školenia aj zo strany zapojených odborníkov-školiteľov bude Jaskyniarska škola fungovať dlhé roky a bude sa tešiť rastúcemu záujmu z radov jaskyniarov–speleológov a nadšencov jaskyniarstva.

Jaskyniarska škola – jednotlivé ročníky: 2021, 2020, 2019

Obsah, zoznam a dátum kurzov je priebežne aktualizovaný, preto si občas pozrite webovú stránku Jaskyniarska škola: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php

Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.

Propozície s bližšími informáciami nájdete postupne pod názvom aktuálnych kurzov.


Jaskyniarska škola 2020

 
Spolupracujúce skupiny: Oblastná skupina Jána Majku, Hájsky klub športovej speleológie, Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave

KurzDátumPopis
HYDROGEOLÓGIA, základy pre praktických jaskyniarov

Čo všetko je pre jaskyniara dôležité ohľadom znalosti hydrologických a hydrogeologických pomerov v skúmanej oblasti a ako sa dostať k žiadaným výsledkom a pochopeniu súvislostí na skúmanej lokalite? Aké vhodné stopovacie skúšky použiť? Do tejto problematiky vás uvedie doktor Peter Malík zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).
Kurz bude prebiehať v Bratislave.
Lezecké dni SRT v Slovenskom krase1.–3.5.2020Jednotlivé úrovne jednolanovej techniky so zdokonaľovaním sa v Slovenskom krase od začiatočníkov po veľmi zručných, pod vedením Tomáša Fussgängera s metodickým odborným dohľadom ďalších veľmi skúsených a dlhoročných speleoalpinistov. Aj pre záujemcov o expedičné lezenie Single rope technique (SRT).
Speleoškola: BASIC5.–7.6.2020Aj vás láka krása jaskýň a premýšľate nad tým, ako sa stať jaskyniarom (jaskyniarkou)? Tento kurz je určený práve pre vás! V jeho priebehu navštívime jaskyne, kde sa oboznámite s bezpečným pohybom, spoznáte jaskyniarsky výstroj (helma, svetlo, overal...), naučíme vás základom lezenia v jaskyniach (uzly, lano, pomôcky…), nakreslíte si svoju prvú mapu jaskyne. Na sprievodných prednáškach a premietaní sa dozviete veľa o jaskyniach na Slovensku (Malé Karpaty, Muránska planina, Tatry) aj v cudzine (Venezuela, Balkán, Francúzsko) - ako jaskyne vznikajú, kde sa vyskytujú, čo cenného sa v nich nachádza (výzdoba, sedimenty, paleontológia). Ako ich objaviť, preskúmať, aj ochrániť.
GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň

20.–21.6.2020Úvod do Geológie jaskýň v úrovni vhodnej ako pre začiatočníkov, tak zabehnutých praktických jaskyniarov. Terénna inštruktáž na množstve geologicky či geomorfologicky zaujímavých jaskýň a krasových javov v centrálnej časti Malých Karpát. Čítanie geologických máp, meranie tektonických štruktúr, poznávanie fácií vápencov… Zraz: Smolenice, hodnotná exkurzia v Plaveckom a Dobrovodskom krase, určené pre nadšencov, ktorí by práve tam chceli nájsť novú zaujímavú jaskyňu. Známy objaviteľ doktor Branislav Šmída, vedúci kurzu, vám dobre poradí aj, kde prípadne objaviť novú jaskyňu alebo jej pokračovanie vo vašom domovskom krasovom okrsku (pohorí), alebo aj kde vôbec radšej nekopať a prečo.
SPELEOPOTÁPANIE a čo je za týmJún–August 2020Účasť na reálnej akcii speleopotápačov počas výskumu v Hlbokô kde sa zoznámite s ich činnosťou aj priamo počas akcie. Záujemcovia zažijú reálne akcie a dozvedia sa čo všetko akcia spelepotápačov obsahuje od jej prípravy až po samotnú realizáciu.
MAPOVANIE a kreslenie máp jaskýň4.–5.7.2020Základy mapovania jaskýňmoderné i tradičné spôsoby merania aj kreslenia máp, plus 3D zobrazenia, prezentácia a publikovanie. Terénne mapovanie prebehne na lokalitách v Slovenskom krase.
Lezecké dni SRT v Slovenskom krase jeseň 2020

sep–okt 2020Jednotlivé úrovne jednolanovej techniky so zdokonaľovaním sa v Slovenskom krase od začiatočníkov po veľmi zručných, pod vedením Tomáša Fussgängera s metodickým odborným dohľadom ďalších veľmi skúsených a dlhoročných speleoalpinistov. Pre záujemcov bude obsahom aj expedičné lezenie.
EXPEDIČNÝ Seminár a ZIMNÉ jaskyniarstvo4.–6.12.2020Lokalita Vysoké Tatry, Tatranská Javorina. Prednášky z expedícií a objavov jaskýň u nás i v zahraničí, s praktickou exkurziou do rozsiahleho systému jaskyne Mesačný tieň: prieskum a mapovanie drsných vysokohorských jaskýň, speleoalpinizmus v praxi, bivakovanie a ako žiť pod zemou, nebezpečenstvá, zimné jaskyniarstvo a výmena skúseností.


„Nech náš spoločný malý krôčik vstupu do Jaskyniarskej školy, umožní nám veľké veci!“

V prípade záujmu o kurz je sa potrebné nahlásiť vopred. Realizácia niektorých kurzov je závislá aj od počasia a môže sa stať, že daný kurz bude presunutý na iný termín, prípadne, že priebeh bude prispôsobený okolitým aktuálnym podmienkam. Aj z tohto dôvodu potrebujeme aby ste sa nahlásili, nech vás vieme včas informovať o zmene a podrobnostiach.

Ak máte návrhy konkrétnych oblasti školenní na základe záujmu vo vašej oblastnej skupine (klube), prípadne máte záujem aktívne sa zúčastniť na školení jaskyniarov, neváhajte kontaktovať kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba pre viac informácií, prihlásenie sa na dostávanie noviniek a nahlásenie sa na kurzy: Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502, OSJM.

Zapísal: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, www.osjm.sk


Jaskyniarsku školu podporujú:

Hájsky klub športovej spelológie (HKŠS)  Oblastná skupina Jána Majku (OSJM)  CUC-Bratislava  Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislava

                                                    Logo Meander  
>>Akcie\Jaskyniarska škola
Ilustračné fotografie:

Fotorafie zo stretnutíContact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2022 OS Jána Majku