Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Jaskyniarska škola. Copyright 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka, OSJM Jaskyniarska
prax
a skúsenosti
Intro: © 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka (OS Jána Majku)
Školenia, sústredenia, kurzy, praktiká…

Jaskyniarska škola 2019

Napísal: Miroslav Zverka © 11.06.2019, OSJM
Pridané dňa: 13.06.2019

Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola, ktorá sa bude snažiť obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu členskej základne jaskyniarov a potrebného rozsahu vzdelávania pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť. Organizátori prvých kurzov veria, že časom, pri rozšírení záujmu o školenia aj zo strany zapojených odborníkov-školiteľov bude Jaskyniarska škola fungovať dlhé roky a bude sa tešiť rastúcemu záujmu z radov jaskyniarov a nadšencov jaskyniarstva.

Ako prvé štartovacie kurzy sú k dispozícii práve tie uvedené v tabuľke nižšie. Obsah a zoznam kurzov sa časom bude aktualizovať preto neváhajte občas nazrieť na webovú stránku Jaskyniarska škola: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php

Jaskyniarska škola – jednotlivé ročníky: 2021, 2020, 2019

Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.

Propozície s bližšími informáciami nájdete postupne pod názvom aktuálnych kurzov.


Jaskyniarska škola 2019

 
Spolupracujúce skupiny: Oblastná skupina Jána Majku, Hájsky klub športovej speleológie, Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave

KurzDátumPopis
Efektívne KOPANIE a metodika otvárky jaskýň

Krátka správa – 1. kurz Efektívne kopanie a otvárka jaskýň už za nami
30.6.2019V známom podzemnom systéme Hačova jaskyňa pri vrchole Čela (masív Veterlínu) sme sa práve pustili do „zmáhania“ jedného z jej „koncov“ - výbežkov kde predpokladáme viac ako zaujímavé pokračovanie! Treba sa prísť na vlastné oči pozrieť a na vlastné uši si vypočuť :-) aká METODIKA OTVÁRACÍCH PRÁC je pritom použitá a čo obnáša taký základný, no skutočný JASKYNIARSKY PRIESKUM v podzemí „prvej vysokohorskej jaskyne v Malých Karpatoch“. Možno bude aj objav? (Pre učastníkov doteraz-nejaskyniarov je pripravená plus k tomu ľahšia exkurzia do jaskyne v sprievode priamych objaviteľov a jej výskumníkov.)
GEOLÓGIA, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň

Krátka správa – 1. kurz GEOLÓGIE pre praktického jaskyniara
30.–31.8.2019Úvod do Geológie jaskýň v úrovni vhodnej ako pre začiatočníkov, tak zabehnutých praktických jaskyniarov. Terénna inštruktáž na množstve geologicky či geomorfologicky zaujímavých jaskýň a krasových javov v centrálnej časti Malých Karpát. Čítanie geologických máp, meranie tektonických štruktúr, poznávanie fácií vápencov… Zraz: Smolenice, hodnotná pred-exkurzia aj post-exkurzia v Plaveckom a Dobrovodskom krase, určené pre fajnšmekrov, ktorí by práve tam chceli nájsť novú zaujímavú jaskyňu. Známy objaviteľ doktor Branislav Šmída, vedúci kurzu, vám dobre poradí aj, kde prípadne objaviť novú jaskyňu alebo jej pokračovanie vo vašom vlastnom domovskom krasovom okrsku (pohorí), alebo aj kde vôbec radšej nekopať a prečo.
Lezecké dni SRT

Pozvánka – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 (pdf 0,2 MB)

Krátka správa – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 (pdf 2,1 MB)
27.–29.9.2019Jednotlivé úrovne jednolanovej techniky so zdokonaľovaním sa v Slovenskom krase od začiatočníkov po veľmi zručných, pod vedením Tomáša Fussgängera s metodickým odborným dohľadom ďalších veľmi skúsených a dlhoročných speleoalpinistov. Pre záujemcov bude obsahom aj expedičné lezenie.
SPELEOPOTÁPANIE a čo to obnáša12.10.2019Účasť na reálnej akcii speleopotápačov počas Zrazu Speleopotápačov v Tisovci s dvojhodinovým zaškolením pred akciou a následným zoznámením sa s činnosťou počas akcie OSJM. Záujemcovia zažijú reálnu akciu a dozvedia sa čo všetko akcia spelepotápačov obsahuje od jej prípravy až po samotnú realizáciu.
EXPEDIČNÝ Seminár a ZIMNÉ jaskyniarstvo1.12.2019Lokalita Vysoké Tatry, Tatranská Javorina. Prednášky z expedícií a objavov jaskýň u nás i v zahraničí, s praktickou exkurziou do rozsiahleho systému jaskyne Mesačný tieň: prieskum a mapovanie drsných vysokohorských jaskýň, speleoalpinizmus v praxi, bivakovanie a ako žiť pod zemou, nebezpečenstvá, zimné jaskyniarstvo a výmena skúseností.
MAPOVANIE a kreslenie máp jaskýňjar 2020Základy mapovania jaskýň a moderné i tradičné spôsoby kreslenia ich máp, plus 3D zobrazenie, prezentácia a publikovanie.


„Nech náš spoločný malý krôčik vstupu do Jaskyniarskej školy, umožní nám veľké veci!“

V prípade záujmu o kurz je sa potrebné nahlásiť vopred. Realizácia niektorých kurzov je závislá aj od počasia a môže sa stať, že daný kurz bude presunutý na iný termín, prípadne, že priebeh bude prispôsobený okolitým aktuálnym podmienkam. Aj z tohto dôvodu potrebujeme aby ste sa nahlásili, nech vás vieme včas informovať o zmene a podrobnostiach.

Ak máte návrhy konkrétnych oblasti školenní na základe záujmu vo vašej oblastnej skupine (klube), prípadne máte záujem aktívne sa zúčastniť na školení jaskyniarov, neváhajte kontaktovať kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba pre viac informácií a nahlásenie sa na kurzy: Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502, OSJM.

Zapísal: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, www.osjm.sk
>>Akcie\Jaskyniarska škola\Jaskyniarska škola 2019
Ilustračné fotografie:

Fotorafie zo stretnutíContact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2022 OS Jána Majku