Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
Jaskyniarska škola. Copyright 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka, OSJM Jaskyniarska
prax
a skúsenosti
Intro: © 2019 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka (OS Jána Majku)
Školenia, sústredenia, kurzy, praktiká…

Jaskyniarska škola

Napísal: Miroslav Zverka © 2022, OSJM
Pridané dňa: 16.04.2022

Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola 2022 (4. ročník), ktorá sa snaží obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu nových záujemcov a členskej základne jaskyniarov v rozsahu vzdelávania potrebnom pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť. Organizátori kurzov veria, že časom, pri rozšírení záujmu o školenia aj zo strany zapojených odborníkov-školiteľov bude Jaskyniarska škola fungovať dlhé roky a bude sa tešiť rastúcemu záujmu z radov jaskyniarov–speleológov a nadšencov jaskyniarstva.

Jaskyniarska škola – jednotlivé ročníky: 2021, 2020, 2019

Obsah, zoznam a dátum kurzov je priebežne aktualizovaný, preto si občas pozrite webovú stránku Jaskyniarska škola: http://www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php

Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.

Propozície s bližšími informáciami nájdete postupne pod názvom aktuálnych kurzov.


Jaskyniarska škola 2022

 
Spolupracujúce skupiny: CUC-Bratislava, Oblastná skupina Jána Majku,
Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave

KurzDátumPopis
Základy HYDROGEOLÓGIE
– základy pre praktických jaskyniarov, potápačov aj speleopotápačov


29.–30.4.2022 Čo všetko je pre jaskyniara dôležité ohľadom znalosti hydrologických a hydrogeologických pomerov v skúmanej oblasti a ako sa dostať k žiadaným výsledkom aj pochopeniu súvislostí na skúmanej lokalite? Aké vhodné stopovacie skúšky použiť? Základy vhodné pre potápačov aj speleopotápačov.
Kurz bude prebiehať v Bratislave a jej okolí.


„Nech náš spoločný malý krôčik vstupu do Jaskyniarskej školy, umožní nám veľké veci!“

V prípade záujmu o kurz je sa potrebné nahlásiť vopred. Realizácia niektorých kurzov je závislá aj od počasia a môže sa stať, že daný kurz bude presunutý na iný termín, prípadne, že priebeh bude prispôsobený okolitým aktuálnym podmienkam. Aj z tohto dôvodu potrebujeme aby ste sa nahlásili, nech vás vieme včas informovať o zmene a podrobnostiach.

Ak máte návrhy konkrétnych oblasti školenní na základe záujmu vo vašej oblastnej skupine (klube), prípadne máte záujem o jaskyniarstvo a chcete sa aktívne zúčastniť na školení jaskyniarov, neváhajte osloviť kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba pre viac informácií, prihlásenie sa na dostávanie noviniek a nahlásenie sa na kurzy: Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502, OSJM.

Zapísal: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, www.osjm.sk


Jaskyniarsku školu podporujú:

        CUC-Bratislava        Oblastná skupina Jána Majku (OSJM)        Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislava

>>Akcie\Jaskyniarska škola
Ilustračné fotografie:

Fotorafie zo stretnutíContact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku