Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2018 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Príprava na ponor v Teplici 19.5.2018. Potápač Michal Ševeček.
Pomocné svetlo – Lucia Strelková.

[Close Window]