Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2018 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Počas balenia výstroja.
Priestor v spodnej časti Dómu Petra Ošusta pred Žabou chodbou – vchod do nej je práve osvietený. Pomocné svetlo Michal Vrbičan. Úplne vpravo je Michal Ševeček, asistujeme mu pri balení vybavenia Zuzana Schusterová a za nimi ešte v čiernom izolačnom obleku a suchom obleku balí svoje veci Ján Blaho.

[Close Window]