Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2018 Zbyněk Valenta, OSJM, www.osjm.sk

Pohľad do priestoru prítokového sifónu, ktorý hneď v začiatku klesá prudko dole. Vo viditeľnom priestore nepresahuje 3,5 m šírku pri hladine. Smerom dole sa prudko zužuje v tvare písmena „V“. Odhadovaná viditeľnosť a hĺbka 4 m.

[Close Window]