Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2018 Zbyněk Valenta, OSJM, www.osjm.sk

Majkov ponor pred začatím prác 13.4.2018. Veľká časť priestoru na dne ponoru bola zaplnená naplaveným kamením, hlinou a odpadom.

[Close Window]