Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »

Príspevok o nových objavoch v jaskyni Teplica v roku 2017 – Ján Blaho. Tisovec 14.10.2017.  Foto: © 2017 Miroslav Zverka, OSJM
Copyright © 2017 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Príspevok o nových objavoch v jaskyni Teplica v roku 2017 potápačskou dvojicou Michal Ševeček a Zuzana Schusterová. Prezentuje Ján Blaho – práve zobrazená vpravo dole pripájajúca sa nová časť v pamäťovom náčrte od Michala Ševečeka z augusta 2017, s pokračovaním vľavo hore k novým suchým častiam.

Fotogaléria – VI. ročník Zrazu speleopotápačov v októbri 2017

[Close Window]