Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »

Príspevok o Jazernej jaskyni – prednáša Tibor Sasvári, Tisovec 14.10.2017. Foto: © 2017 Miroslav Zverka, OSJM
Copyright © 2017 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Príspevok o predpokladanom štruktúrno-tektonickom vývoji v oblasti periodickej vyvieračky – prednáša Tibor Sasvári.

Fotogaléria – VI. ročník Zrazu speleopotápačov v októbri 2017

[Close Window]