Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 OS Jána Majku, Speleo Bratislava, Michal Ševeček

Mapa koncového sifónu – Teplica pri Tisovci 06/2016, (C) 2016 M. Ševeček. Kreslil, upravil a doplnil Michal Ševeček.

[Close Window]