Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 OS Jána Majku, Speleo Bratislava, Michal Ševeček

Zuzana Schusterová medzi vodopádom a žabiou chodbou pri plávaní k jazierku nad vodopádom v jaskyni Teplica 18.06.2016.

[Close Window]