Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 OS Jána Majku, Speleo Bratislava, Michal Ševeček

Uviazaný koniec šnúry v koncovom sifóne v jaskyni Teplica 18.06.2016.

[Close Window]