Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 OS Jána Majku, Speleo Bratislava, Michal Ševeček

Kolík v koncovom sifóne v mieste rezu B3 – jaskyňa Teplica 18.06.2016.

[Close Window]