Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 OS Jána Majku, Speleo Bratislava, Michal Ševeček

Na dne vidieť nájdenú cievku so šnúrou v koncovom sifóne Teplice 18.06.2016.

[Close Window]