Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Pred vchodom do Jazernej 11.9.2016 o 10:27:59.
Zľava: Michal Ševeček, Dušan Hutka, Ľuboslava Luhová, Lucia Strelková, Petronela Filipčíková, hore Zbyněk Valenta a v popredí Ján Blaho.

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v septembri 2016

[Close Window]