Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »

Porovnanie štyroch kontinuálnych periód v dvoch rôznych časových úsekoch. Foto: © 2016 Miroslav Zverka, OSJM
Copyright © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Porovnanie štyroch kontinuálnych periód v dvoch rôznych časových úsekoch. V grafe vidieť veľmi malý rozdiel v začiatkoch aj na konci periód, ako aj kulminácie hladiny na konci periód.

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v septembri 2016

[Close Window]