Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Pohľad zhora od prístupovej cesty na jazierko č. 1. Tesne pred odstrojovaním potápačov po ponore, pomáha Ján Blaho.

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

[Close Window]