Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Obr. 5. Zaznamenaná zmena výšky hladiny v Jazernej jaskyni v jazierku č. 2 dňa 7.8.2016. Približne v čase medzi 10:10 a 10:50 sa podarilo fotograficky zaznamenať na hrane výstupku vychádzajúceho z bočnej pravej steny v mieste zúženia, zmenu výšky hladiny v priebehu jednej periódy.

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

[Close Window]