Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM, www.osjm.sk

Obr. 4. Presnejší tvar jednej periódy cyklu.
Spracoval: Michal Ševeček

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

[Close Window]