Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Michal Ševeček, Speleo Bratislava, OSJM, www.osjm.sk

Obr. 3. Graf jednej periódy zobrazuje vzťah výšky hladiny k teplote a vlhkosti vzduchu v priestore nad jazierkami v Jazernej jaskyni 4.8.2016. Počítač bol umiestnený v hĺbke 9,6 m. Môžeme vidieť pokles teploty o 0,5 °C pri začiatku stúpania hladiny a opätovný návrat teploty na pôvodnú hodnotu 9,5 °C pri konečnej fáze zníženia hladiny. Spracoval: Michal Ševeček

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

[Close Window]