Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2016 Miroslav Zverka, OSJM, www.osjm.sk

Obr. 2. Datalogger pri jazierkach v Jazernej jaskyni 4.–5.8.2016. Približne v čase 11.30 v piatok je zaznamenaný príchod jaskyniarov k jazierkam. V začiatku záznamu je vidieť stúpanie relatívnej vlhkosti a stabilizáciu hodnôt rosného bodu, čo je zapríčinené ešte nedostatočným, ustálením senzorov v prostredí jaskyne. Spracoval: Miroslav Zverka

Fotogaléria – Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

[Close Window]