Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2015 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Účastníci výpravy ku Kečovskej veľkej vyvieračke 24.7.2015.
Zľava: Zuzka Schusterová, Michal Ševeček, Ján Blaho (vedúci výpravy), hore Lucia Strelková, Miro Zverka, úplne vpravo Zbyňo Valenta.

[Close Window]