Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2015 OS Jána Majku, Michal Ševeček

Uvrešťaná puklina s nedosvieteným stropom a výzdobou z blativých nánosov.

[Close Window]