Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2015 OS Jána Majku, Zbyněk Valenta

Michal Ševeček po ponore 24.7.2015 v Kečovskej veľkej vyvieračke s roztrhnutou pravou nohavicou sa vynáral až z Dómu problémov.

[Close Window]