Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2015 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Potápači Michal Ševeček a Zuzka Schusterová pred prvým ponorom v Kečovskej veľkej vyvieračke 23.7.2015.

[Close Window]