Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2015 OS Jána Majku, Zbyněk Valenta

Ján Blaho sa pripravuje na prieskumný ponor s cieľom prebádať priechodnosť a tvar sifónu v Kečovskej veľkej vyvieračke dňa 9.5.2015.

[Close Window]