Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2014 OS Jána Majku, Miroslav Vávra

Ľubomír Kurian sa pripravuje na prieskum Kečovskej veľkej vyvieračky 26.3.2014 s kamerou GoPro.

[Close Window]