Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Priestor pred prvým sifónom sústavy podzemného toku v Teplici. Veru, nie je tam veľa miesta, približne 2,5 x 2,5 m x 2 m. Vľavo Ivan Dobry, vpravo Ľubomír Kurián.
Fotografia zaznamenáva stav 08.08.2010 o 17:27 hod. po ukončení prác.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]