Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Gajdova štôlňa – Ivan Dobry kladivom udiera do nárazníka od odpaľovacej tyče v polosifóne (v plazivke).
Fotografia zaznamenáva stav 08.08.2010 o 14:41 hod.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]