Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Ivan Dobry zasúva narážaciu tyč do vyvŕtanej diery v polosifóne (v plazivke). Fotografia zaznamenáva stav 08.08.2010 o 14:40 hod.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]