Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Hlavný tábor pre vchodom do jaskyne, stav z 07.08.2010. o 10.52 hod. Vľavo Zbyňo Valenta, v strede Ivan Dobry, vpravo Ľubomír Kurian.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]