Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Gajdova štôlňa – prechod od prvého sifónu cez prvý polosifón smer k východu, stav z 08.08.2010. o 17.33 hod. (prelieza Ivan Dobry) – fotenie po skončení prác.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]