Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2009 OS Jána Majku, ZbyněK Valenta

Hladina prvého polosifónu v systéme Gajdova štôlňa dňa 28.11.2009. Hladina stúpala v posledných dvoch rokoch (2008-2010) až po blok, ktorý je na vrchnej časti obrázku. Nebolo možné prejsť bez namočenia sa ani pri nízkom stave vody, navyše ostré zatočenie v pravo (smer postupu k prvému sifónu) a nedostatok miesta znemožňovali prechod potápača s výstrojom. Za týmto zatočením je o 5 metrov vstup do prvého sifónu v tomto podzemnom systéme.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]