Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Po akcii, stav z 08.08.2010. o 18.17 hod. Vľavo Zbyňo Valenta, v strede Ivan Dobry, vpravo Ľubomír Kurian, fotil Miroslav Zverka.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]