Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Vľavo dole je prielez cez prvý polosifón (plazivka) z priestorov od jazierka prvého sifónu (za chrbtom) a pohľad smerom von do východu.
Fotografia zaznamenáva stav 08.08.2010 o 17:27 hod. po ukončení prác.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]