Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Ľubomír Kurian a v pozadí vstup do jazierka v prvom sifóne. Ľubov úsmev prezrádza plány do budúcna. Nad ním, vidieť prvé náznaky výzdoby v systéme.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]