Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Pred vstupom do podzemného toku vyvieračky Teplica – Vľavo Zbyňo Valenta a vpravo Ľubomír Kurian pripravujú náradie na prácu v jaskyni. Fotografia zaznamenáva stav 07.08.2010 pred začatím prác o 10:57 hod.

Fotogaléria podzemného toku vyvieračky Teplica – Foto (07.–08.08.2010)

[Close Window]