Photo Gallery « PREVIOUS | NEXT »


Copyright © 2010 OS Jána Majku, Miroslav Zverka

Ľubo Kurian a pod ním vodný tok v plazivke, miesto kde sa dá ešte čupieť.


Fotogaléria Majkova jaskyňa – Foto (13. 03. 2010)

[Close Window]